Иванишевић уручио уговоре корисницима средстава по конкурсу за старе и уметничке занате: три милиона динара за 24 корисника

Данас је у свечаној сали Занатског дома у Новом Саду одржано свечано уручење уговора корисницима бесповратних средстава по конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2023. години, а ради очувања производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за ову делатност.

Укупан износ од три милиона динара усмерен је ка 24 корисника и то милион динара за шест корисника капиталних, односно субвенција за набавку опреме, и два милиона динара за 18 корисника текућих субвенција, за набавку репроматеријала.

Приликом уручења уговора, покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, је истакао да Секретаријат на овај начин настоји да утиче на повећање конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у АП Војводини, те да традиционални занат означава вештину, превасходно ручног рада, као и професију која подразумева процес израде уникатних производа и пружања услуга, док је веома важно очување производног процеса заснованог на традиционалним знањима и технологијама.

,,Када говоримо о развоју старих заната, онда говоримо о њиховом присуству и на туристичким манифестацијама, говоримо о запошљавању, о очувању традиције. За нас су стари занати и подршка женском и социјалном предузетништву нешто што је најважније у делокругу Секретаријата и трудићемо се, као и до сада, да изађемо у сусрет људима који конкуришу, јер сваки уложен динар у овој области се барем двоструко враћа. Ово је конкурс који је важан и у оквиру сектора за запошљавање, туризма и у сфери очувања традиције“, рекао је Иванишевић, истакавши да је пристигло знатно више пријава на јавни конкурс него што је било опредељених средстава и изразио наду да ће конкурс намењен старим и уметничким занатима бити поновљен у текућој години, што значи да су стари занати су ,,живи“ на територији АП Војводине, те да ће Секретаријат у наредном периоду настојати да издвоји што већи износ средстава.

Право да конкуришу имала су привредна друштва и предузетници чија је делатност категорисана на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата Републике Србије, са седиштем или регистрованом пословном јединицом на територији АП Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре.

Покрајински секретар Иванишевић је уговоре уручио са ресорним помоћником за област привреде, Маријаном Четојевић.

Председник Удружења занатлија Новог Сада, Славко Новаковић је истакао да на територији АП Војводине постоји 55.000 занатлија, те да је тај број непроменљив већ дуги низ година, као и да на територији Града Новог Сада послује чак 12.000 занатских радњи.

,,У просторијама нашег Удружења је и у протеклој години уприличено свечано уручење уговора за старе занате и можемо да констатујемо да је ове године обухваћено знатно више корисника. Оно на чему инсистирам и приликом разговора у републичким органима је доношење закона о занатству, јер све државе у окружењу и чланице ЕУ имају овакав закон, а данашњим примером бисмо да подстакнемо његово доношење. То је прави пут како да запошљавамо људе у нашој земљи, у потпуности“, рекао је Новаковић.

Овогодишњи корисници средстава који се баве разноврсним делатностима у домену старих и уметничких заната, почев од традиционалне производње прехрамбених производа, медењака, кекса, чоколаде, пита, преко сапунџија, сарачлија, ташнара, па све до произвођача производа од коже, сламе, прућа, дрвета, воска, требало би да оправдају бесповартна средства Секретаријата до краја јуна 2023. године.