Ivanišević uručio ugovore korisnicima sredstava po konkursu za stare i umetničke zanate: tri miliona dinara za 24 korisnika

Danas je u svečanoj sali Zanatskog doma u Novom Sadu održano svečano uručenje ugovora korisnicima bespovratnih sredstava po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini, a radi očuvanja proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za ovu delatnost.

Ukupan iznos od tri miliona dinara usmeren je ka 24 korisnika i to milion dinara za šest korisnika kapitalnih, odnosno subvencija za nabavku opreme, i dva miliona dinara za 18 korisnika tekućih subvencija, za nabavku repromaterijala.

Prilikom uručenja ugovora, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, je istakao da Sekretarijat na ovaj način nastoji da utiče na povećanje konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini, te da tradicionalni zanat označava veštinu, prevashodno ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, dok je veoma važno očuvanje proizvodnog procesa zasnovanog na tradicionalnim znanjima i tehnologijama.

,,Kada govorimo o razvoju starih zanata, onda govorimo o njihovom prisustvu i na turističkim manifestacijama, govorimo o zapošljavanju, o očuvanju tradicije. Za nas su stari zanati i podrška ženskom i socijalnom preduzetništvu nešto što je najvažnije u delokrugu Sekretarijata i trudićemo se, kao i do sada, da izađemo u susret ljudima koji konkurišu, jer svaki uložen dinar u ovoj oblasti se barem dvostruko vraća. Ovo je konkurs koji je važan i u okviru sektora za zapošljavanje, turizma i u sferi očuvanja tradicije“, rekao je Ivanišević, istakavši da je pristiglo znatno više prijava na javni konkurs nego što je bilo opredeljenih sredstava i izrazio nadu da će konkurs namenjen starim i umetničkim zanatima biti ponovljen u tekućoj godini, što znači da su stari zanati su ,,živi“ na teritoriji AP Vojvodine, te da će Sekretarijat u narednom periodu nastojati da izdvoji što veći iznos sredstava.

Pravo da konkurišu imala su privredna društva i preduzetnici čija je delatnost kategorisana na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata Republike Srbije, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji AP Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre.

Pokrajinski sekretar Ivanišević je ugovore uručio sa resornim pomoćnikom za oblast privrede, Marijanom Četojević.

Predsednik Udruženja zanatlija Novog Sada, Slavko Novaković je istakao da na teritoriji AP Vojvodine postoji 55.000 zanatlija, te da je taj broj nepromenljiv već dugi niz godina, kao i da na teritoriji Grada Novog Sada posluje čak 12.000 zanatskih radnji.

,,U prostorijama našeg Udruženja je i u protekloj godini upriličeno svečano uručenje ugovora za stare zanate i možemo da konstatujemo da je ove godine obuhvaćeno znatno više korisnika. Ono na čemu insistiram i prilikom razgovora u republičkim organima je donošenje zakona o zanatstvu, jer sve države u okruženju i članice EU imaju ovakav zakon, a današnjim primerom bismo da podstaknemo njegovo donošenje. To je pravi put kako da zapošljavamo ljude u našoj zemlji, u potpunosti“, rekao je Novaković.

Ovogodišnji korisnici sredstava koji se bave raznovrsnim delatnostima u domenu starih i umetničkih zanata, počev od tradicionalne proizvodnje prehrambenih proizvoda, medenjaka, keksa, čokolade, pita, preko sapundžija, saračlija, tašnara, pa sve do proizvođača proizvoda od kože, slame, pruća, drveta, voska, trebalo bi da opravdaju bespovartna sredstva Sekretarijata do kraja juna 2023. godine.