Иванишевић: Укупно 7,5 милиона динара конкурсом у области телекомуникација за хотспотове и видеонадзор у образовним установама у Војводини

Нови Сад, 12. новембар 2021. – Покрајински секретаријат за привреду и туризам је расписао данас нови јавни конкурс намењен јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, у укупном износу од 7,5 милиона динара за финансирање пројеката у области електронских комуникација и информационог друштва у 2021. години.

Тим поводом, на конференцији за медије, обратио се покрајински секретар, др Ненад Иванишевић, истакавши да је циљ конкурса подстицање развоја електронских комуникација и унапређење положаја локалних самоуправа чији је степен развијености у распону 60 до 80 одсто, и мање од 60 одсто републичког просека, а у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе.

 

,,Ове године, по поменутом конкурсу повећавамо износ за око 20 одсто у односу на прошлогодишњи, тачније на средства која су нам усмерена од РАТЕЛ-а додали смо сопствених 1,5 милиона динара. Овим желимо да повећамо могућност локалних самоуправа треће и четврте категорије да добију што више средстава. Желимо да помогнемо управо овим недовољно развијеним локалним самоуправама, којих на територији Војводине има осамнаест. Превасходно желимо да што већи број места која се воде као туристичка, опремимо бесплатним интернет приступом, јер данас нема туризма без интренета и адекватне инфраструктуре. Поред тога, безбедност ученика је свакако приоритет, стога локалне самоуправе могу конкурисати и за видеонадзор у школама“, рекао је Иванишевић.

Бесповратна средства за финансирање успостављања хотспот локација на територији локалних самоуправа омогућиће слободан приступ интернету, при чему тражена средства не могу бити већа од 150.000 динара по хотспот локацији, док локалне самоуправе могу да конкуришу за највише пет хотспот локација, уз обавезно достављање идејног и главног пројекта, неопходних услова и сагласности за успостављање овакве локације. Локације погодне за хотспот јесу главни трг, шеталиште, парк, простор аутобуске и железничке станице, јавни простор испред општинске управе, здравствене установе, јавна плажа, јавна туристичка локација, јавна места од истoријског и културног значаја и друге значајне локације.

Поред тога, градови и општине могу конкурисати и за финансирање увођења система видеонадзора у васпитно-образовним установама у циљу повећања безбедности предшколаца, ученика и наставно-образовног особља, као и заштите објеката, под већ познатим називом ,,Безбедна установа“. Тражена средства не могу бити већа од 500.000 динара по установи, а може се конкурисати за највише три образовне установе. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс достави идејни или главни пројекат, сагласност установе за реализацију пројекта као и да омогући успостављање надзорног центра у установи.

Локалне самоуправе по свим тачкама конкурса могу да захтевају максималан износ од 1,5 милиона динара. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је петнаест дана од дана објављивања, односно 27. новембар 2021. године.