Иванишевић: преко 10 милиона динара подршке јединицама локалне самоуправе путем два нова конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, у присуству најближих сарадника, обратио се на конференцији за медије поводом расписивања новог јавног конкурса Секретаријата, намењеног јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2022. годину.

Циљ овог конкурса који је данас објављен јесте подстицање развоја телекомуникација у оним општинама чији је степен развијености у распону од 60 до 80 одсто и мање од 60 одсто републичког просека, а у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Секретар Иванишевић је истакао да су средства предвиђена овим конкурсом у укупном износу од 6.149.657 динара, као и да се могу користити за финансирање успостављања хотспот локација и увођење система видеонадзора у васпитно-образовним установама.

,,У локалним самоуправама у Војводини ће увођењем хотспот локација грађанима бити омогућен слободан приступ интернету, при чему тражена средства не могу бити већа од 150.000 динара по хотспот локацији. У погледу видеонадзора у школама, повећава се безбедност предшколаца, ученика и наставно-образовног особља и штите се објекти, што називамо ,,Безбедна установа“, при чеми тражена средства не могу бити већа од пола милиона динара по установи“, прецизирао је Иванишевић, додавши да локалне самоуправе могу да конкуришу за највише три установе на својој територији.

Локалне самоуправе по свим тачкама конкурса могу да захтевају максималан износ од 1,5 милион динара.

Рок за подношење пријава на конкурс за финансирање пројеката у области електронских комуникација је 8. децембар 2022. године.

Иванишевић је овом приликом и најавио расписивање још једног конкурса намењеног локалним самоуправама у Војводини за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама и то са укупно четири милиона за јачање њихових капацитета у текућој години.

,,Циљ јавног конкурса за локалне туристичке организације јесте јачање људских, односно стручних капацитета, кроз финансирање стручне праксе лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, у трајању од 12 месеци, као и јачање техничких капацитета кроз набавку рачунарске опреме. Туристичка организација може поднети једну пријаву за једну или за oбе намене“, истакао је покрајински секретар.

Конкурс за унапређење капацитета локалних туристичких организација ће бити расписан 1. децембра, а закључен 9. децембра 2022. године.

,,Овим конкурсима чија су средства усмерена ка помоћи јединицама локалних самоуправа завршавамо конкурсну годину. Средствима РАТЕЛ-а обезбеђен је износ за конкурс намењен електронским комуникацијама. Очекујемо да 18 локалних самоуправа у Војводини који спадају у наведене категорије конкуришу и одазову се на овај конкурс. Са друге стране, конкурсом за локалну туристичку инфраструктуру желимо да помогнемо унапређење и техничку опремљеност у укупно 33 локалне туристичке организације, колико их сада има у Војводини, као и да се млади високообразовани људи у домену туристичких делатности, запосле на годину дана у туристичким организацијама“, рекао је Иванишевић, нагласивши да су ова два конкурса исход сазнања до којих је Секретаријат дошао боравећи на терену са представницима локланих самоуправа и привреде у Војводини.