Ivanišević: preko 10 miliona dinara podrške jedinicama lokalne samouprave putem dva nova konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, u prisustvu najbližih saradnika, obratio se na konferenciji za medije povodom raspisivanja novog javnog konkursa Sekretarijata, namenjenog jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2022. godinu.

Cilj ovog konkursa koji je danas objavljen jeste podsticanje razvoja telekomunikacija u onim opštinama čiji je stepen razvijenosti u rasponu od 60 do 80 odsto i manje od 60 odsto republičkog proseka, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Sekretar Ivanišević je istakao da su sredstva predviđena ovim konkursom u ukupnom iznosu od 6.149.657 dinara, kao i da se mogu koristiti za finansiranje uspostavljanja hotspot lokacija i uvođenje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

,,U lokalnim samoupravama u Vojvodini će uvođenjem hotspot lokacija građanima biti omogućen slobodan pristup internetu, pri čemu tražena sredstva ne mogu biti veća od 150.000 dinara po hotspot lokaciji. U pogledu videonadzora u školama, povećava se bezbednost predškolaca, učenika i nastavno-obrazovnog osoblja i štite se objekti, što nazivamo ,,Bezbedna ustanova“, pri čemi tražena sredstva ne mogu biti veća od pola miliona dinara po ustanovi“, precizirao je Ivanišević, dodavši da lokalne samouprave mogu da konkurišu za najviše tri ustanove na svojoj teritoriji.

Lokalne samouprave po svim tačkama konkursa mogu da zahtevaju maksimalan iznos od 1,5 milion dinara.

Rok za podnošenje prijava na konkurs za finansiranje projekata u oblasti elektronskih komunikacija je 8. decembar 2022. godine.

Ivanišević je ovom prilikom i najavio raspisivanje još jednog konkursa namenjenog lokalnim samoupravama u Vojvodini za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama i to sa ukupno četiri miliona za jačanje njihovih kapaciteta u tekućoj godini.

,,Cilj javnog konkursa za lokalne turističke organizacije jeste jačanje ljudskih, odnosno stručnih kapaciteta, kroz finansiranje stručne prakse lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u trajanju od 12 meseci, kao i jačanje tehničkih kapaciteta kroz nabavku računarske opreme. Turistička organizacija može podneti jednu prijavu za jednu ili za obe namene“, istakao je pokrajinski sekretar.

Konkurs za unapređenje kapaciteta lokalnih turističkih organizacija će biti raspisan 1. decembra, a zaključen 9. decembra 2022. godine.

,,Ovim konkursima čija su sredstva usmerena ka pomoći jedinicama lokalnih samouprava završavamo konkursnu godinu. Sredstvima RATEL-a obezbeđen je iznos za konkurs namenjen elektronskim komunikacijama. Očekujemo da 18 lokalnih samouprava u Vojvodini koji spadaju u navedene kategorije konkurišu i odazovu se na ovaj konkurs. Sa druge strane, konkursom za lokalnu turističku infrastrukturu želimo da pomognemo unapređenje i tehničku opremljenost u ukupno 33 lokalne turističke organizacije, koliko ih sada ima u Vojvodini, kao i da se mladi visokoobrazovani ljudi u domenu turističkih delatnosti, zaposle na godinu dana u turističkim organizacijama“, rekao je Ivanišević, naglasivši da su ova dva konkursa ishod saznanja do kojih je Sekretarijat došao boraveći na terenu sa predstavnicima loklanih samouprava i privrede u Vojvodini.