Иванишевић: Новим подстицајем за старе и уметничке занате утичемо на укупан развој предузетништва у Војводини

 

Нови Сад, 7. јул 2021. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање развоја и ревитализације послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2021. години, расписан је данас и трајаће петнаест дана. Тим поводом, покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, известио је јавност о појединостима овог конкурса, који је од изузетне важности за очување историје, традиције и културолошких особености у Војводини, а кроз занатство.

Конкурс је намењен предузетницима, микро и малим правним лицима, а средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала.

Покрајински секретаријат на овај начин додељује пет милиона динара бесповратно ради унапређења и очувања процеса производње, на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички, односно стари занат или посао домаће радиности. Циљ опредељења средстава за ову намену јесте повећање конкурентности, а тиме и унапређење области предузетништва и привредне климе у Војводини.

Покрајински секретар Иванишевић истиче да традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, професију која подразумева целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга, као и употребу природних материјала у процесу производње, уз коришћење претежно једноставних алата.

,,Данас расписујемо конкурс који осликава оно што јесте Војводина – богатство различитости, богатство традитиције коју би требало чувати и којој је потребно помоћи. Субвенционисаћемо набавку опреме, али и репроматеријал, како бисмо подржали што већи број предузетница и предузетника који се баве старим и традиционалним занатима. Кроз овај конкурс ћемо тежити ка томе да помогнемо очување старих заната, нарочито у сеоским срединама. Посебно ће се вредновати и жене предузетнице и они који долазе из локалних самоуправа које су недовољно развијене, што, наравно не искључује учешће свих који се баве занатством у Војводини“, рекао је Иванишевић, додавши да разноликост старих заната овог поднебља осликава и различитост култура у Војводини.

Иванишевић је подсетио да је у последњих седам месеци Секретаријат за привреду пласирао око 300 милиона динара директне помоћи привреди и за подизање туристичких потенцијала и капацитета на територији Војводине.

Приликом конкурисања за опрему, узимаће се у обзир професионална производна опрема у складу са делатношћу привредног субјекта, док се под набавком репроматеријала подразумевају сировине и полупрерађевина које би  требало прерадити или дорадити до коначног производа.

Субвенционисани износ који се одобрава за опрему је у висини од најмање 100.000 до највише 250.000 динара, а за репроматеријал у опсегу од 80.000 до 200.000 динара. Средства се одобравају у висини до 100 одсто од куповне вредности са ПДВ-ом.

Потребно је истаћи и да привредна друштва и предузетници који се пријављују на овај конкурс, би требало да буду уписани у регистар Агенције за привредне регистре и то најкасније до 31. децембра 2019. године, да имају активан статус и да су разврстана на микро или мала правна лица.

Конкурс за старе и уметничке занате је објављен на веб сајту Секретаријата и отворен је до 22. јула 2021. године.