Иванишевић на Округлом столу посвећеном економском оснаживању жена: жену треба уважавати и поштовати њен рад

Данас је одржан стручни округли сто под називом ,,Од неплаћеног до видљивог и плаћеног женског рада“, у организацији Академије женског предузетништва и организацији UN WOMEN, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, а који се реализује у оквиру ЕУ пројекта Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена „Кључни кораци ка родној равноправности“.

Циљ овог скупа јесте превасходно да се истакне важна улога жена у друштву, која се остварује не само кроз формалан рад , већ и кроз оно што се данас назива ,,неформаланим радом“, а који се према спроведеним анализама може валоризовати, уз подршку локалним самоуправама да донесу пројектом предвиђене одлуке и спроведу мере, како би жене стекле равноправан статус у друштву.

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, је истакао да је неопходно говорити о равноправности у нашем друштву и у привреди, те да је ово тема коју би требало да сагледају и мушкарци и дечаци.

,,Говоримо о једном кућном васпитању где морамо успоставити јасну границу – жену треба поштовати. Са друге стране, Секретаријат јасно ставља тежиште на успостављање равноправности, посебно у погледу жена у привреди. У претходне две године смо определили преко 170 милиона динара за жене које се баве овим делатностима, али је структура власништва у привредним друштвима још увек испод 30 одсто, када говоримо о женама власницама. Данас разговарамо и о сарадњи са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност да помогне у бољем родном буџетирању, како бисмо достигли 50 одсто удела жена у власништву што привредних, што пољопривредних друштава. Тек тада говоримо о економски оснаженој жени, јер једино као таква, жена јесте независна“, истакао је секретар Иванишевић.

У оквиру пројекта реализовано је истраживање где су утврђени обим и врсте неплаћеног женског рада, као и његова економска вредност, што је представљено у првом панелу са акцентом на анализи економске вредности неплаћених послова у домаћинству и неплаћених услуга у заједници на локалном нивоу, са фокусом на локалним самоуправама Суботица, Сомбор, Врбас, Кула, Бач, Бачка Паланка, Беочин, а потом је представљено стање на терену од стране организација цивилног друштва. Друга целина је фокусирана на економско оснаживање жена, при чему су истакнуте активне мере за подстицај женског предузетништва.

Директор Гаранцијског фонда АП Војводине, Ђорђе Раковић, овом приликом је представио програм подршке за жене које желе да започну бизнис и сарадњу са јединицама локалне самоуправе које су укључене у овај пројекат. Уприличено је и потписивање споразума између Гаранцијског фонда АПВ и општина Беочин, Кула и Врбас о финансирању програма локалних фондова за жене и младе у 2023. Години, као и потписивање споразума Фонда са Академијом женског предузтеништва о подршци програмима за економско оснаживање жена на територији АП Војводине.

Учесници округлог стола су и државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију и председница стручне групе Координационог тела за родну равноправност, Стана Божовић, директорка Агенције Уједињених нација за родну равноправност, Милана Рикановић, директорка Академије женског предузетништва, Јана Худецова Забунов и други представници јавног, приватног и цивилног сектора који су укључени у спровођење како овог пројекта, тако и мера за економско оснаживање жена.