Ivanišević na Okruglom stolu posvećenom ekonomskom osnaživanju žena: ženu treba uvažavati i poštovati njen rad

Danas je održan stručni okrugli sto pod nazivom ,,Od neplaćenog do vidljivog i plaćenog ženskog rada“, u organizaciji Akademije ženskog preduzetništva i organizaciji UN WOMEN, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, a koji se realizuje u okviru EU projekta Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“.

Cilj ovog skupa jeste prevashodno da se istakne važna uloga žena u društvu, koja se ostvaruje ne samo kroz formalan rad , već i kroz ono što se danas naziva ,,neformalanim radom“, a koji se prema sprovedenim analizama može valorizovati, uz podršku lokalnim samoupravama da donesu projektom predviđene odluke i sprovedu mere, kako bi žene stekle ravnopravan status u društvu.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, je istakao da je neophodno govoriti o ravnopravnosti u našem društvu i u privredi, te da je ovo tema koju bi trebalo da sagledaju i muškarci i dečaci.

,,Govorimo o jednom kućnom vaspitanju gde moramo uspostaviti jasnu granicu – ženu treba poštovati. Sa druge strane, Sekretarijat jasno stavlja težište na uspostavljanje ravnopravnosti, posebno u pogledu žena u privredi. U prethodne dve godine smo opredelili preko 170 miliona dinara za žene koje se bave ovim delatnostima, ali je struktura vlasništva u privrednim društvima još uvek ispod 30 odsto, kada govorimo o ženama vlasnicama. Danas razgovaramo i o saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost da pomogne u boljem rodnom budžetiranju, kako bismo dostigli 50 odsto udela žena u vlasništvu što privrednih, što poljoprivrednih društava. Tek tada govorimo o ekonomski osnaženoj ženi, jer jedino kao takva, žena jeste nezavisna“, istakao je sekretar Ivanišević.

U okviru projekta realizovano je istraživanje gde su utvrđeni obim i vrste neplaćenog ženskog rada, kao i njegova ekonomska vrednost, što je predstavljeno u prvom panelu sa akcentom na analizi ekonomske vrednosti neplaćenih poslova u domaćinstvu i neplaćenih usluga u zajednici na lokalnom nivou, sa fokusom na lokalnim samoupravama Subotica, Sombor, Vrbas, Kula, Bač, Bačka Palanka, Beočin, a potom je predstavljeno stanje na terenu od strane organizacija civilnog društva. Druga celina je fokusirana na ekonomsko osnaživanje žena, pri čemu su istaknute aktivne mere za podsticaj ženskog preduzetništva.

Direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine, Đorđe Raković, ovom prilikom je predstavio program podrške za žene koje žele da započnu biznis i saradnju sa jedinicama lokalne samouprave koje su uključene u ovaj projekat. Upriličeno je i potpisivanje sporazuma između Garancijskog fonda APV i opština Beočin, Kula i Vrbas o finansiranju programa lokalnih fondova za žene i mlade u 2023. Godini, kao i potpisivanje sporazuma Fonda sa Akademijom ženskog preduzteništva o podršci programima za ekonomsko osnaživanje žena na teritoriji AP Vojvodine.

Učesnici okruglog stola su i državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i predsednica stručne grupe Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Stana Božović, direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost, Milana Rikanović, direktorka Akademije ženskog preduzetništva, Jana Hudecova Zabunov i drugi predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora koji su uključeni u sprovođenje kako ovog projekta, tako i mera za ekonomsko osnaživanje žena.