Иванишевић на Завршној конференцији прекограничног пројекта намењеног регионалном повезивању креативног пословања – CB Net: стварамо нове генерације ИТ стручњака у Војводини

У Великој сали Скупштине АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду и туризам Аутономне покрајине Војводине, у партнерству са Бизнис инкубатором БИОС из Осијека који је носилац пројекта, и Градом Осијеком, Република Хрватска, као и са Пословним Инкубатором Нови Сад реализовао је Завршну конференцију у оквиру пројекта под називом ,,Прекогранично регионално повезивање креативног пословања” – CB Net.

Укупан буџет пројекта износи 377.992,71 евра, док је учешће Европске уније 321.293,79 евра. циљ пројекта CB Net јесте побољшање конкурентности програмске области кроз јачање сарадње институција за подршку пословању, кластера, образовних и истраживачких организација и предузетника с циљем да се развију нови производи, услуге, патенти, заштитни знаци у програмској области. Креативне индустрије, као економске активности засноване на креативности, идејама, знању и информацијама, бележе интензиван раст у 21. веку, директно утичући на многе макроекономске елементе.

Пројекат је део INTERREG IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020. године.

Учесници данашње конференције били су представници партнерских организација, универзитета у Новом Саду, креативне индустрије и заинтересованих медија који ће сумирати резултате остварене током реализације овог пројекта чији циљ је био одрживи привредни раст прекограничног региона кроз повећање конкурентности и развој пословног окружења, поготово у секторима као што су креативна и индустрија видео игара.

Отварајући данашњи скуп, покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић је истакао да је учешће Секретаријата у претходном периоду на овом пројекту, као партнер, веома значајно, како за сам покрајински орган, тако и за Покрајину, с обзиром да Секретаријат већ извесно време уводи новине у свом раду, пратећи савремене технологије, ИКТ сектор и дигитализацију, настојећи да унапреди и модернизује како своје пословање, тако и пословање војвођанске привреде.

,,Ово је нови почетак једне нове сарадње. Свакако када говоримо о новом инвестиционом циклусу ЕУ рачунамо и на сарадњу са партнерима из Хрватске. Данас говоримо о веома конкретним резултатима о развоју ИКТ индустрије на територији Србије. Преко 80.000 људи у Србији ради у овом сектору и од тога преко 17.000 људи ради у Војводини. Војводина је постала постала центар ИТ сектора за цео регион и настојаћемо да на томе инсистирамо. Управо овакви пројекти имају за циљ стварање једне нове генерације у оквиру ИТ сектора, ИТ стручњаке који ће наставити ово што је успостављено у пројекту, уз креирање нових игара, али и кроз друге програмске задатке“, рекао је Иванишевић, додавши да ће се Секретаријат потрудити да пројекат учини одрживим.

Програмске активности Секретаријата, као партнера на овом пројекту јесу израда пројектно-техничке документације за изградњу креативног хаба, израда Студије за подршку развоју креативних индустрија на територији АП Војводине, организација Округлог стола и промоција потенцијала субјеката у области креативне индустрије у Војводини, као и системска подршка умрежавању и унапређењу сарадње предузећа и предузетника у ИТ сектору у пограничним регионима Хрватске и Србије. Поменута стратешка документа ће омогућити разумевање и унапређење креативне индустрије у региону Војводине, а посебно на територији Града Новог Сада, те утврдити тржишну ситуацију, идентификовати простор за развој креативне индустрије и смернице за даљи развој.

Испред носиоца Пројекта, Пословног инкубатора БИОС из Осијека, говориле су Јелена Симунић – Иљков и Татјана Чепо, које су истакле да су све конференције и едукације предвиђене пројектом спроведене у потпуности, те да је пројекат продужен услед пандемије корона вируса и немогућности да се сви задаци спроведу на адекватан начин. Оне су истакле да је остварена изузетна сарадња са свим партнерима на Пројекту, који је и замишљен као помоћ и подршка предузетницима почетницима, стартап предузећима, а главни производ је била заправо менторска мрежа од укупно 28 ментора међу врхунским стручњацима са великим стручним, радним искуством.

Када је у питању Креативни хаб, идеја је да он постане саставни део постојећих капацитета Едукативног центра Нови Сад, јер у тренутку када се неко преквалификује у области креативних индустрија, биће у могућности да користи просторије Хаба са сопственим простором за рад.

Бенефити који су директан резултат овог пројекта су повећана конкурентност прекограничних ИКТ компанија, повећање броја иновативних технологија, процеса, производа и услуга које уводе прекограничне ИКТ компаније, затим успостављање прекограничног ИКТ кластера. Поред тога, веома је значајно јачање свести о потенцијалима за запошљавање у креативној индустрији.

Учесници данашње конференције су били и проф. др Ђорђе Ћелић, директор Пословног инкубатора Нови Сад, представници Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Града Осијека.