Иванишевић и Кандић о важности подстицања развоја руралног туризма и унапређењу мера намењених сеоским домаћинствима

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић и државни секретар у Министарству туризма и омладине, Урош Кандић, представили су значај и појединости Уредбе о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаja за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије, која је предуслов за јачање сектора руралног туризма, као и за отварање нових могућности улагања у овај вид туристичке делатности који бележи константан и одржив раст у нашој земљи.

Овом уредбом утврђују се услови, начин доделе и коришћења средстава подстицaja за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије, са циљем повећања туристичког промета кроз развој руралног туризма, што ће допринети равномернијем регионалном и локалном развоју, уз очување природне средине, локалне културе, традиције и обичаја.

Развој руралног туризма који Секретаријат за привреду настоји да подржи на територији АП Војводине, и који представља својеврсни искорак у досадашњем раду, а што је анализа резултата показала, утицаће и на општи циљ креирања нових радних места, али и очување постојећих, на подстицање производње, као примарне делатности на селу и побољшање туристичке инфраструктуре и супраструктуре.

,,Кључна реч јесте заједно. Ово је наставак одличне сарадње Секретаријата и ресорног Министарства. Подсетићу на заједнички пројекат реконструкције Инфо центра Националног парка ‘Фрушка гора’, на Иришком венцу, а очекујемо и расписивање јавне набавке за извођача на укупну вредност од 170 милиона динара, где 50 одсто средстава даје Влада Републике Србије, а 50 одсто Покрајинска влада, односно Покрајински секретаријат за привреду и туризам. Истакао бих заједничке резултате и на побошљању туристичке слике на територији АП Војводине и један од најбољих показатеља јесте ако туризам меримо према рекордној 2019. години, према Светској туристичкој организацији, и ако је поредимо са 2023. годином, имамо око 200 хиљада туриста више који долазе на територију Војводине. Ако упоредимо број ноћења, говоримо о 1.384.000 ноћења у рекордној 2019. години, односно 1,9 милиона ноћења у 2023. години“, рекао је ресорни покрајински секретар, додавши да је наведено резултат заједничког рада две владе, односно Министарства и Секретаријата, како на изградњи и адаптацији постојеће, тако и на изградњи недостајуће туристичке инфраструктуре.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је значајна средства у протекле четири године определио за област туризма и угоститељства, а посебно почетком текуће године када је реализован конкурс са укупно 400 милиона динара опредељених овој растућој грани привреде.

,,Захваљујем се Министарству туризма и омладине на иницијативи да се помогне развоју сеоског, руралног туризма, јер, сложићете се, када кажемо салаши, помислимо на Војводину. Управо зато ово јесте велика помоћ и ономе што ради Секретаријат за привреду и туризам“, додао је Иванишевић.

Министарство туризма и омладине расписало је Јавни позив за доделу средстава за развој и унапређење руралног туризма, а право на доделу средстава могу да остваре привредна друштва, правна лица или предузетници који обавља угоститељску делатност у угоститељским објектима за смештај у руралном подручју, попут салаша, етно кућа или сеоских туристичких домаћинстава, евидентирани у систему е-Tуриста, као и физичка лица у угоститељству у оквиру сеоског домаћинства.

,,У погледу конкурса, расписујемо га први пут ове године, ово је пилот пројекат, те ћемо покушати да на најбољи начин алоцирамо та средства. Ради се о 150 милиона динара, која су намењена за развој инфраструктуре за надоградњу, реконструкцију, додатно опремање објеката. У питању су бесповратна средства, која су довољна да се један објекат сеоског домаћинства додатно унапреди како би привукао више туриста. На тај начин ће корисник помоћи и себи и општини, али и целокупној туристичкој привреди“, рекао је државни секретар.

Кандић је истакао да је рок за подношење Захтева и пратеће документације 15. април 2024. године, а подносилац може да оствари право на доделу средстава подстицаја у износу до 90 одсто од укупне вредности Пројекта, у максималној висини појединачног подстицаја од 2,9 милиона динара, са учешћем од 10 одсто, а све појединости су садржане у тексту конкурса објављеног на интернет страници Министарства туризма и омладине.

Државни секретар, Урош Кандић, је подсетио и на нови заједнички пројекат о изградњи путничког пристаништа у Баноштору, које ће умногоме допринети развоју туризма у беочинској општини и целој Војводини. Уговор о реализацији овог пројекта потписан је између Министарства туризма и омладине, Општине Беочин, Агенције за управљање лукама и Дирекције за водне путеве.

,,Покрајина је итекако важна када су у питању дозволе, локацијски услови и остала процедурална питања која морамо заједнички урадити“, додао је Кандић.