Балинт Јухас примио представнике Дирекције за железнице и Групе за инспекцијске послове железнице Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Нови Сад, 2. децембар 2015. –Заменик покрајинског секретара за привреду, запошњавање и равноправност полова Јухас Балинт, са сарадницима из Одељења за инспекцијски надзор и Одељења за индустрију, саобраћај и телекомуникације, одржали су састанак са представницима Дирекције за железнице и Групе за инспекцијске послове железнице Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

На састанку је дискутовано о нормативном уређењу индустријских колосека, обезбеђењу саобраћаја на путно-пружним прелазима на којима је привремено или трајно укинут железнички саобраћај. Поред тога, разговарало се о безбедности саобраћаја на путним прелазима који нису у функцији због квара уређаја, као и о питањима из области транспорта опасних материја.

Учесници данашњег састанка доставиће предлоге на нацрт подзаконског акта који уређује питање одржавања железничке инфраструктуре како би се са мање захтевним условима ишло према власницима индустријских колосека него према управљачу јавне железничке инфраструктуре.

Закључено је и да се према надлежном ресорном министарству покрене иницијатива за измену и допуну подзаконског акта који ће обавезати управљаче јавне железничке инфраструктуре и управљача пута да на оним путним прелазима на којима се не одвија железнички саобраћај привремено изврше измештање делова путног прелаза и да се привремено промене, односно уклоне, саобраћајни знакови на путу који упозоравају учеснике у друмском саобраћају на путни прелаз и привремено постави одговарајућа саобраћајна сигнализација на путу.