Balint Juhas primio predstavnike Direkcije za železnice i Grupe za inspekcijske poslove železnice Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Novi Sad, 2. decembar 2015. – Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošnjavanje i ravnopravnost polova Juhas Balint, sa saradnicima iz Odeljenja za inspekcijski nadzor i Odeljenja za industriju, saobraćaj i telekomunikacije, održali su sastanak sa predstavnicima Direkcije za železnice i Grupe za inspekcijske poslove železnice Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Na sastanku je diskutovano o normativnom uređenju industrijskih koloseka, obezbeđenju saobraćaja na putno-pružnim prelazima na kojima je privremeno ili trajno ukinut železnički saobraćaj. Pored toga, razgovaralo se o bezbednosti saobraćaja na putnim prelazima koji nisu u funkciji zbog kvara uređaja, kao i o pitanjima iz oblasti transporta opasnih materija.

Učesnici današnjeg sastanka dostaviće predloge na nacrt podzakonskog akta koji uređuje pitanje održavanja železničke infrastrukture kako bi se sa manje zahtevnim uslovima išlo prema vlasnicima industrijskih koloseka nego prema upravljaču javne železničke infrastrukture.

 

Zaključeno je i da se prema nadležnom resornom ministarstvu pokrene inicijativa za izmenu i dopunu podzakonskog akta koji će obavezati upravljače javne železničke infrastrukture i upravljača puta da na onim putnim prelazima na kojima se ne odvija železnički saobraćaj privremeno izvrše izmeštanje delova putnog prelaza i da se privremeno promene, odnosno uklone, saobraćajni znakovi na putu koji upozoravaju učesnike u drumskom saobraćaju na putni prelaz i privremeno postavi odgovarajuća saobraćajna signalizacija na putu.