Zamenik mr Pavle Počuč u radnoj poseti inkluzivnom centru u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica, 7. februar 2019. – Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, boravio je u radnoj poseti Inkluzivno kreativnom edukativnom centru IN u Sremskoj Mitrovici, socijalnom preduzeću koje se bavi zapošljavanjem ranjivih i marginalizovanih kategorija, pre svega žena koje su bile žrtve nasilja kao i osoba sa invaliditetom.

U cilju unapređenja saradnje i pružanja podrške u zapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanoviništva, dogovoreni su naredni zajednički projekti i aktivnosti kako bi se žene i osobe sa invaliditetom ekonomski osnažili i započeli sopstveni posao.

Počuč je naglasio da će Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i u narednom periodu nastojati da pruži značajnu podršku i pomoć razoju i unapređenju socijalnog preduzetnistva u AP Vojvodini, sa ciljem da se smanji siromaštvo i nezaposlenost marginalizovanih i socijalno ranjivih kategorija.

Zamenik Počuč je posetio i Sigurnu kuću u Sremskoj Mitrovici koja sprovodi projekat ekonomskog osnaživanja žena, žrtava nasilja pod nazivom ,,Mitrovačka dobra bašta, koji se bave proizvodnjom organske hrane.