Sastanak Ivana Đokovića sa predstavnicima sindikata iz Vojvodine i zapadne Švedske

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, u prisustvu predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića i generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine Nikole Banjca, primio je danas predstavnike sindikalne organizacije Okruga Vestra Jetaland (Västra Götalands län), iz zapadnog dela Švedske. Potpredsednik je sa članovima delegacije sindikata, koji su ujedno i predstavnici Švedske socijaldemokratske partije, razmenio iskustva iz oblasti privrede, bankarskog sektora, zdravstvene i socijalne zaštite, sindikalnih organizacija, turizma i investicionih potencijala.

Ivan Đoković je istakao da su ovakvi susreti od velikog značaja za kreiranje strateških pravaca delovanja i konkretnih podsticajnih mera namenjenih privredi, ali i programskih aktivnosti Sekretarijata što jeste polazna tačka i tačka oslonca u stvaranju plodnog tla za realizaciju novih projekata.

,,Predstavnici sindikalne organizacije zapadnošvedskog Okruga su, prilikom boravka u Srbiji i AP Vojvodini, svakako upoznali kulturno-istorijska znamenja, iskusili gostoprimstvo i čari potencijala turističkih resursa koje nudimo. Razmenili smo iskustva u pogledu funkcionisanja pravnog, zdravstvenog sistema, sistema socijalne zaštite, sindikalnog udruživanja i zaštite prava radnika, međunarodne saradnje i međuregionalne saradnje, a upoznali smo se i sa njihovim stanovištem po pitanju iskustvenog doživljaja naše zemlje”, rekao je Đoković.

Član Regionalnog parlamenta i vođa švedske delegacije, Krister Anderson je istakao da je saradnja među regionima ključ za održivi razvoj kroz efikasnu iskustvenu razmenu primera dobre prakse, a posebno u sferi socijalne zaštite i zaštite prava radnika, koji su nosioci društvenog napretka. Plodonosna saradnja uslovljava stvaranje čvršćih veza među učesnicima i partnerima, koje se odražavaju i na unapređenje poslovanja i poslovne etike.