Potpredsednik Ivan Đoković: stručnim konferencijama unaprediti domen kongresnog turizma

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, obratio se učesnicima i predavačima Konferencije posvećene javnim nabavkama u Republici Srbiji, koja je ove godine upriličena na Paliću. Organizator je Institut za ekonomiju i pravo iz Beograda, a koncept ovog savetovanja namenjen je naručiocima i ponuđačima, kao pojedinostima Zakona o javnim nabavkama.

Učesnici ove značajne konferencije su i direktor Uprave za javne nabavke, Predrag Jovanović, direktorka budžetske inspekcije Grada Beograda, Nada Pavlović Smolović, Miloš Knežević sa Instituta za ekonomiju i pravo i drugi relevantni činioci u ovoj delatnosti.

Potpredsednik Đoković je istakao da značaj današnjeg savetovanja počiva na jasnom isticanju i definisanju problema u domenu javnih nabavki, te institucionalnom i organizacionom iznalaženju mera za prevazilaženje istih, kao i na činjenici da su ovakvi susreti promocija kongresnog turizma u zemlji.
,,U okviru nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, značajna je i podrška onih manifestacija koje su u opsegu kongresnog turizma, poput današnje u organizaciji IEP-a, koja okuplja učesnike sa republičkog i pokrajinskog nivoa. Ovo je vid indirektne podrške Sekretarijata, kako bi se unapredio koncept kongresnog turizma u čitavoj AP Vojvodini. Pokrenuće se teme koje se bave problemima u javnim nabavkama, u domenu rekreativnih nastava i školskih izleta, koji opterećuju turizam kako u Republici Srbiji, tako i u Pokrajini. Značajno je ukazati i na naše gledanje na vidove prevazilaženja ovih problema u narednom periodu“, rekao je potpredsednik Đoković.

Govornici sa aspekta struke su učesnicima prestavili prevashodno teme vezane za primenu Zakona o javnim nabavkama, kao i praksu Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki, potom i stavove i mišljenja Uprave za javne nabavke. Na konferenciji je bilo reči o Odluci Republičke komisije u postupcima javnih nabavki, poput usluga fizičko – tehničkog obezbeđenja, turističkih agencija, kao i hrane i prehrambenih proizvoda i medicinske opreme.