Potpredsednik Đoković u Čangša, Pokrajina Hunan, NR Kina: Saradnjom i novim tehnologijama unaprediti privredu i trgovinu, ali ne zaboraviti čoveka

 

Čangša/Hunan/NR Kina, 14. maj 2019. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, boravi u radnoj poseti kineskoj Pokrajini Hunan, i njenom vodećem privrednom centru gradu Čangša, u kome se održava prvi Globalni samit savremene visokotehnološke proizvodnje ,,Global High-End Manufacturing Summit – GHMS 2019“.

Ovo je prvi skup ove vrste u organizaciji Gradske uprave Grada Čangša i Asocijacije Azija – Pacifik, u sklopu koga se održava i sajam savremene opreme za potrebe građevinske industrije.

Samit okuplja preko pet stotina kompanija pri ,,Fortune Global“, kao i 2.000 kompanija ,,Forbes Global“, vodećih proizvodnih preduzeća, potom domaći i inostrani diplomatski kor, predstavnike univerziteta, istraživačkih centara, investicione kompanije, kao i eminentne finansijske stručnjake i naučnike. Na ovaj način, domaćini Samita nastoje da kreiraju globalne platforme za saradnju u okviru ključnih oblasti – inovacije, industriju, investicije, trgovinu, digitalnu i zelenu ekonomiju.

U svom obraćanju, Đoković je istakao da današnji ,,Put svile“, kao najveći ekonomski, politički i geostrateški projekat, potvrđuje svoju ključnu ulogu u omogućavanju održivosti evroazijskog čoveka, ujedinjujući oba kontinenta kroz trgovinu, inovacije, ali i kulturu u jedinstveni evroazijski prostor.

,,Veliki kineski državnici, kroz istoriju, dokazali su da se zalažu za jasan kontinuitet u delovanju državnog rukovodstva kroz ideju umerenog, odnosno održivog prosperiteta, potom za kontinuirani razvoj proizvodnih činilaca, industrijalizacije i visokih tehnologija uvažavajući ljudski i socijalno-kulturološki faktor. Naposletku, tu je i saradnja sa drugim državama kao alternativa nekontrolisanom liberalnom kapitalizmu. Mnoga zajednička dostignuća naših zemalja, potvrđuju da Kina sa partnerima oblikuje održiv i ekspanizvan razvoj svetske ekonomije, ali i činjenicu da je u kulturološkom smislu i ukupnoj socijalnoj nadgradnji nad svetskom ekonomijom Kina izgradila i osnove trećeg stuba kulture ljudske civilizacije“, rekao je Đoković.

On je dodao da je uz bezvizni režim, saradnja između NR Kine i Republike Srbije,  najizraženija u oblastima energetike, investicija, infrastrukture, bezbednosnih pitanja, obrazovne i naučno-tehničke saradnje, dok je pritom i jedan od ključnih investitora u Srbiji. Đoković je dodao da je potrebno proširiti saradnju i na oblast standardizacije i sertifikacije proizvoda iz Vojvodine i Srbije, što je preduslov za povećanje obima izvoza na kinesko tržište. ,,Želimo da privučemo još više kineskih investitora, dok su stabilni politički odnosi osnova unapređenja ekonomske saradnje dveju zemalja, za šta postoje velike, a još uvek nedovoljno iskorišćene mogućnosti“, naveo je Đoković.

Poslednjih godina, Čangša je lider, kako u NR Kini, tako i na svetskoj privrednoj i naučno-tehnološkoj sceni, u pogledu tehnološke ekspanzije, unapređenja efikasnosti proizvodnih procesa i konkurentnosti domaćih kompanija na svetskom tržištu. Samit je prilika da se strateški partneri upoznaju sa njihovim dostihnućima, ali i da podele sopstvena, s obzirom da su deo kako projekta ,,Jedan pojas, jedan put“, tako i projekta ,,Digitalni put svile“, koji nameće određeni nivo tehnološkog napretka i održivosti. Ovim se šalje poruka da se pruža globalna podrška proizvodnoj industriji, te transformaciji industrijske u digitalnu i inteligentnu ekonomiju.

Potpredsednik Đoković je prisustvovao prijemu koji je upriličen od strane člana Stalnog komiteta Komunističke partije Kine Pokrajine Hunan i generalnog sekretara Partije Grada Čangša, Hu Hendžua.

Delegacija je posetila i Međunarodnu izložbu građevinske opreme ,,The 2019 Changsha International Construction Equipment Exhibition – CEICEE“, koja se održava u vreme trajanja Samita, i koja okuplja više od 1.200 izlagača iz gotovo trideset zemalja i regiona, gde se predstavljaju novi proizvodi i tehnologije.