Podrška nevladinom sektoru – 4 miliona dinara za unapređenje kapaciteta romskih organizacija i udruženja

Novi Sad, 15. april 2016. – Potpisivanje ugovora sa nevladinim organizacijama koje su dobile sredstva na konkursu za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja, upriličeno je danas u Pokrajinskoj vladi. Konkurs je raspisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukupna vrednost konkursa je 4 miliona dinara, a sredstva su usmerena za projekte 29 organizacija.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su pomoćnica pokrajinskog sekretara, za oblast unapređenja položaja Roma, dr Slavica Denić, sa saradnicima iz resornog Sektora, i direktor Kancelarije za inkluziju Roma Duško Jovanović.

Osvrćući se na iskustva Sekretarijata za privredu u okviru Sektora za unapređenje položaja Roma, dr Slavica Denić istakla je značaj i efekte pružanja institucionalne podrške romskoj nacionalnoj zajednici u raznim sferama života: ,,Saradnja sa nevladinim sektorom u proteklih nekoliko godina je izuzetna, pri čemu je postalo jasno da se skromnim sredstvima mogu postići dobri rezultati, pre svega, na lokalnom nivou. Pored toga, Sekretarijat poslednjih godina sprovodi aktivnu politiku zapošljavanja Roma, kroz subvencije za samozapošljavanje i konkurse za javne radove. U saradnji sa opštinama u Pokrajini, dodeljena su sredstva za kupovinu udžbenika i školskog pribora za romsku decu, izrađeni su lokalni akcioni planovi u saradnji sa pojedinim lokalnim samoupravama. U pet opština je finansiran rad koordinatora za romska pitanja. Od posebnog je značaja i činjenica da je ove godine potpisan ugovor sa tri opštine u Vojvodini za unapređenje uslova stanovanja Roma i Romkinja – Inđija, Kovin i Odžaci“, istakla je pomoćnica Denić.

Duško Jovanović je pomenuo da je značajna činjenica velika zainteresovanost romske nacionalne zajednice za programe Pokrajinske vlade koji su im namenjeni, što jasno ukazuje na opredeljenje te zajednice da sprovedu konkretna dela za sopstvenu dobrobit. ,,Ovo je jedna u nizu aktivnosti koje sprovodi Pokrajinska vlada kada je reč o merama za unapređenje položaja Roma i Romkinja. Nevladin sektor je neizostavni partner nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama u sprovođenju svih strateških dokumenata, programa i projekata finansiranih iz evropskih fondova. Dodeljena sredstva su skromna, ali postoji nada da će period pred nama imati prostor za uključivanje nevladinih organizacija“, rekao je Jovanović i dodao da je Kancelarija sprovela niz edukativnih seminara kako bi osnažila kapacitete nevladinih organizacija, jer je od velike važnosti priprema ovog sektora za pisanje projekata po modelima EU.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, konkursom koji je raspisan u februaru tekuće godine, dodelio je bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama i udruženjima građanima u cilju unapređenja i zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda, a kroz realizaciju projekata iz oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja.

Sekretarijat na ovaj način nastoji da pruži podršku aktivnostima kojima se afirmiše implementacija i primena Strategije za unapređivanje položaja Roma na teritoriji Vojvodine, kako bi Romi bili uključeni u društvene tokove. Podržavaju se i programi koji su od interesa za realizaciju prioritetnih oblasti ,,Dekade Roma“ kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i zdravlje Roma, a fokus je stavljen i na osnaživanje Roma i Romkinja, u smislu njihovog uključivanja u procese donošenja odluka, planiranje i sprovođenje strateških planova, pre svega na lokalnom nivou.

Konkurs je namenjen i projektima koji promovišu princip rodne ravnopravnosti u romskoj zajednici, kao i aktivnostima koje pomažu pripadnicima romske zajednice da lakše dođu do zaposlenja, steknu nova znanja i veštine.