Održana Međunarodna konferencija – „Društveno-ekonomski razvoj Srbije sa akcentom na Novi Sad i Vojvodinu“

Novi Sad, 19. april 2016. – Polazeći od aktuelne političke situacije u zemlji i svetu, potrebe za uključivanjem u savremene integracije kao i neophodnosti za istraživanjem svih oblasti javnog života zemlje, „Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B“ sa sedištem u Beogradu organizovao je međunarodnu konferenciju „Društveno-ekonomski razvoj Srbije sa akcentom na Novi Sad i Vojvodinu”. Konferencija se održavala 15. i 16. aprila u hotelu ,,Norcev” na Iriškom vencu.

Na konferenciji je svoj rad na temu ,,Zapošljavanje Vojvodini” izložila pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dr Mirjana Kranjac.  Ona je ovom prilikom iznela podatke o izdvojenim finansijskim sredstvima za samozapošljavanja, nova zapošljavanja u postojećim kompanijama, stručnu praksu i javne radove. Dr Kranjac je istakla važnost dodeljenih sredstva nezaposlenima, ali i potrebu da se uvede mentorski sistem kako bi se pratile potrebe poslodavaca i zaposlenih. Ovo se najviše odnosi na samozapošljavanje kojim se stvaraju nova mala i srednja preduzeća kojima treba obezbediti održivost.

Menadžer Klastera transporta i logistike Vojvodine, mr Milan Vučinić, govorio je o mogućnostima i potencijalu logistike u Vojvodini sa osvrtom na urađena planska dokumenta. Ukazao je na neiskorišćenost vodnog transporta i potrebu da se smanje transportni troškovi, jer za to postoje značajne mogućnosti. Mr Vučinić je predstavio i stalnu podršku koji Pokrajinska Vlada pruža Klasteru za realizaciju projekata koji imaju za cilj da promovišu intermodalni transport i uvedu ekološki prepoznate održive sisteme prenosa.