Zamenik mr Pavle Počuč o saradnji Sekretarijata sa socijalno odgovornim kompanijama u poseti ,,Gepard VIS“ iz Novog Sada

 

Zamenik pokrajinskog sekretara, mr Pavle Počuč, boravio je u radnoj poseti i obilasku proizvodnog pogona preduzeća ,,Gepard VIS“ u Novom Sadu, u okviru kog je smešten i Klaster za socijalno preduzetništvo AP Vojvodine ,,APV-KASPEV”. Poseta je ovoj kompaniji za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je realizovana sa ciljem jačanja partnerstva i uzajamne saradnje resornog Sekretarijata sa preduzećima koja upošljavaju ranjive socijalne kategorije.

„Klaster koji smo posetili jeste prvi klaster u AP Vojvodini koji okuplja devet socijalnih preduzeća i stoga svakako zaslužuje podršku u svojim naporima da umreži, afirmiše i unapredi poslovne delatnosti socijalnih preduzetnika. Partnerstvo sa ovim efikasnim vidom organizovanja je neophodno, te će resorni Sekretarijat negovati kvalitetan partnerski odnos sa ovim klasterom i , na taj način, dati doprinos razvoju socijalnog preduzetništva i otvaranju novih radnih mesta za ranjive kategorije”, istakao je zamenik mr Počuč.

Počuč je dodao da preduzeće ,,Gepard Vis” trenutno zapošljava 25 osoba sa invaliditetom i predstavlja pravi primer uspešnog i društveno odgovornog poslovanja.