Održana Konstitutivna sednica Pokrajinskog saveta za zapošljavanje: usvojen Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja za 2021. godinu

  

Novi Sad, 16. april 2021. – U velikoj sali Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu, održana je konstitutivna sednica Pokrajinskog saveta za zapošljavanje. Sednicom je predsedavao pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević.

Članovi ovog radnog tela su članovi Pokrajinske vlade, sindikati, unije, organizacije, tačnije svi relevantni socijalni partneri čija je namera da se na najbolji mogući način, a shodno nacionalnoj strategiji zapošljavanja, sinhronizovano sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Pokrajinskom službom za zapošljavanje AP Vojvodine, kreiraju mere neophodne za generisanje novih i održivost postojećih radnih mesta.

Akcenat je stavljen posebno na ugrožene, odnosno ranjive i teže zapošljive kategorije stanovništva.

,,Konstituisali smo Pokrajinski savet za zapošljavanje, što je veoma važno zato što Savet stručno telo koje daje mišljenje o svim merama koje dobnosi Pokrajinska vlada, a tiču se zapošljavanja. Poruka ovih susreta jeste da zajedno u ovoj teškoj situaciji i za privredu i turizam, odgovaramo na sve izazove koji su pred nama. Danas smo usvojili pokrajinski Akcioni plan zapošljavanja za 2021. godinu koji predviđa 42 miliona dinara koje je Sekretarijat opredelio za aktivne mere zapošljavanja u Vojvodini. Tu spadaju programi samozapošljavanja, zapošljavanja nezaposlenih lica i javni radovi“, rekao je Ivanišević, dodavši da su sve aktivnosti Sekretarijata za privredu usklađene sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a samim tim i sa Pokrajinskom službom.

On je dodao da je ideja da svi koji otvore svoje biznise ovim konkursima, kasnije konkurišu i na ostale javne pozive Sekretarijata i time razvijaju preduzetnički duh i privrednu delatnost, što će samo po sebi očuvati radna mesta, ali i sačuvati postojeća.

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za oblast zapošljavanja predviđeni su za početak maja meseca.

Direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje, Snežana Sedlar, istakla je da zadovoljstvo intenziviranom saradnjom sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, kao i sa ostalim socijalnim partnerima, rekavši da je usvojen predlog Akcionog plana u kom je i Pokrajinska služba aktivno učestvovala svojom stručnošću i kapacitetima.

,,Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja je u potpunosti usklađen sa republičkim, odnosno sa novom Strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, dok je republički Akcioni plan donet za period od 2021. do 2023. godine. Osnovni cilj jeste održanje zapošljivosti, odnosno smanjenje stope nezaposlenosti“, rekla je Sedlar istakavši da je u Pokrajinskoj službi za zapošljavanje u toku čak dvanaest konkursa.

Pokrajinski savet za zapošljavanje osnovan je kao povremeno radno telo Pokrajinske vlade, radi davanja mišljenja i preporuka u vezi sa pitanjima od interesa za unapređenje zapošljavanja u AP Vojvodini, i to o planovima zapošljavanja, programima i merama aktivne politike zapošljavanja, propisima iz oblasti zapošljavanja i drugim pitanjima u toj oblasti.