18. фебруар 2020. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката за развој туристичког потенцијала АПВ у 2020. – технолошко осавремењавање у циљу иновирања процеса

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2019), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 3. Правилника Правилником   о додели бесповратних  средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2020. години -технолошко осавремењавање угоститељских објеката  и  објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа  у циљу иновирања процеса („Службени лист АПВ”, бр. 2/2020, 09.01.2020), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ – ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА  И  ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА  У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ПРОЦЕСА

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ СА ИЗЈАВАМА