Иван Ђоковић о значају предузетничких и туристичких потенцијала на III међународној конференцији креативних индустрија

 

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, свечано је отворио трећу по реду Међународну конференцију креативних индустрија ,,Creative Summer Session“ у Новом Саду. Данашња конференција, која је окупила бројне стручњаке из области високог образовања, привреде и предузетништва, као и саме предузетнике и представнике европских институција, посвећена је креативном предузетништву и индустрији, те могућностима њиховог повезивања са савременим технологијама и информационо-комуникационим сектором.

потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић

,,С обзиром на присуство рецесије у привреди у нашој земљи, а у складу са рестриктивном политиком трошења средстава, онај домен привреде који може да оплемени и адаптира индустријску производњу и усмери је ка тржиштима Европске уније, јесте креативна индустрија“, истакао је Иван Ђоковић, осврћући се на чињеницу да је ова привредна грана од великог значаја за развој привреде и унапређење конкурентности: ,,Креативна индустрија је спона која уклања и премошћава баријере које су поставиле границе између Европске уније и наше земље. Поред индивидуалне креативности, и подизања општег културног стандарда у друштву, овај вид индустрије ствара нову додатну вредност, подстиче извоз и запошљавање, који представљају три стуба приоритета нове Покрајинске владе“, рекао је потпредседник Ђоковић.

По његовим речима, један од стубова експанзивне привредне и економске политике Покрајинске владе је и туризам. ,,Покрајинска влада увиђа значај туризма као привредне гране, као и неискоришћеност потенцијала туристичких локалитета у Покрајини. У наредном периоду активности Секретаријата за привреду и туризам ће бити усмерене ка стратешком позиционирању туризма у Војводини, тачније на изградњи правно-институционалног стратешког оквира, те имплементацији мера на терену, а у сарадњи са републичким органима и међународним факторима“.

Учесници и предавачи су дали својеврстан допринос разради тема конференције, почев од свакодневних, па све до стратешких и инфраструктурних тема у области привреде, попут изазова у имплементацији и усвајању концепта ,,паметан град“ (енг. smart city) у Републици Србији, примене искустава и примера добре праксе земаља из региона, улоге кластеризације, као и јавно-приватног партнерства у стратешком планирању и јачању конкуренције у предузетништву.