Ivan Đoković o značaju preduzetničkih i turističkih potencijala na III međunarodnoj konferenciji kreativnih industrija

 
Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, svečano je otvorio treću po redu Međunarodnu konferenciju kreativnih industrija ,,Creative Summer Session“ u Novom Sadu. Današnja konferencija, koja je okupila brojne stručnjake iz oblasti visokog obrazovanja, privrede i preduzetništva, kao i same preduzetnike i predstavnike evropskih institucija, posvećena je kreativnom preduzetništvu i industriji, te mogućnostima njihovog povezivanja sa savremenim tehnologijama i informaciono-komunikacionim sektorom.

potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković

,,S obzirom na prisustvo recesije u privredi u našoj zemlji, a u skladu sa restriktivnom politikom trošenja sredstava, onaj domen privrede koji može da oplemeni i adaptira industrijsku proizvodnju i usmeri je ka tržištima Evropske unije, jeste kreativna industrija“, istakao je Ivan Đoković, osvrćući se na činjenicu da je ova privredna grana od velikog značaja za razvoj privrede i unapređenje konkurentnosti: ,,Kreativna industrija je spona koja uklanja i premošćava barijere koje su postavile granice između Evropske unije i naše zemlje. Pored individualne kreativnosti, i podizanja opšteg kulturnog standarda u društvu, ovaj vid industrije stvara novu dodatnu vrednost, podstiče izvoz i zapošljavanje, koji predstavljaju tri stuba prioriteta nove Pokrajinske vlade“, rekao je potpredsednik Đoković.

Po njegovim rečima, jedan od stubova ekspanzivne privredne i ekonomske politike Pokrajinske vlade je i turizam. ,,Pokrajinska vlada uviđa značaj turizma kao privredne grane, kao i neiskorišćenost potencijala turističkih lokaliteta u Pokrajini. U narednom periodu aktivnosti Sekretarijata za privredu i turizam će biti usmerene ka strateškom pozicioniranju turizma u Vojvodini, tačnije na izgradnji pravno-institucionalnog strateškog okvira, te implementaciji mera na terenu, a u saradnji sa republičkim organima i međunarodnim faktorima“.

Učesnici i predavači su dali svojevrstan doprinos razradi tema konferencije, počev od svakodnevnih, pa sve do strateških i infrastrukturnih tema u oblasti privrede, poput izazova u implementaciji i usvajanju koncepta ,,pametan grad“ (eng. smart city) u Republici Srbiji, primene iskustava i primera dobre prakse zemalja iz regiona, uloge klasterizacije, kao i javno-privatnog partnerstva u strateškom planiranju i jačanju konkurencije u preduzetništvu.