Grad Novi Sad domaćin 23. Međunarodne konferencije bezbednih zajednica u Novom Sadu

 

Novi Sad, 10. oktobar 2017. – Svečano otvaranje 23. Međunarodne konferencije bezbednih zajednica, posvećene bezbednim zajednicama kao potrebi savremenog društva, upriličeno je u Novom Sadu, drugoj bezbednoj zajednici u Republici Srbiji. Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, pozdravio je skup rekavši da su bezbednost i srodne teme multidisciplinarni, ali i filozofski problemi, sa kojima se pojedinac i društvo moraju suočiti na više nivoa.

,,U osnovi sistema bezbednosti postoje ključne reči – represija i prevencija. Sa druge strane, prisutno je osećanje, stanje pojedinca koji može slobodno da živi, privređuje i doprinosi bez bojazni, čineći deo sistema koji stvara novi životni kvalitet. Represivnim i zakonskim aparatom se štiti pomenuto stanje, dok o prevenciji govorimo kao o fenomenu usko vezanom za dimenziju kulture kojom se prevenira, ali i brani bezbednost“, rekao je potpredsednik Đoković.

On je dodao da je odgovornost na donosiocima odluka i kreatorima politčko-pravnog sistema i lična i profesionalna. ,,Razvoj svesti o samom sebi, svom okruženju, materijalizacija takvog osećanja kroz kulturu, garantuje da svaki pojedinac može da doprinese bezbednosti sistema, samog sebe i imovine. Pokrajinska vlada je prepoznala značaj ove međunarodne konferencije, zbog samih tema i auditorijuma. Nadamo se da će današnji zaključci biti implementirani u stratešku dokumentaciju, mere i aktivnosti kako bi povećali kvalitet bezbednosti“, rekao je Đoković.

Današnja konferencija pod nazivom ,,Bezbedne zajednice su suštinska potreba savremenog društva”, usmerena je ka traganju za novim idejama i iskustvima za rešavanje aktuelnih problema bezbednosti u zajednicama, i vodeće svetske stručnjake za bezbedne zajednice, istraživače, kreatore politika koji se bave promocijom bezbednosti u zajednicama i prevencijom povreda. Njene tematske oblasti su multidisciplinarne i obuhvataju filozofske, kulturološke, istorijske i psihološke aspekte bezbednosti, kao i prevenciju povreda sa posebnim akcentom na ranjive i marginalizovane socijalne grupe, sa posebnim osvrtom na bezbednost najmlađih. Cilj je da se stvori svest svakog pojedinca o ulozi koju ima u zajednici i društvu zarad kreiranja bezbednog okruženja.

Bezbedna zajednica ,,Safe Community“ jeste Međunarodni akreditovani program prevencije povreda i nasilja nastao na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije kao zaključak Prvog svetskog kongresa prevencije povreda održanog u Stokholmu, 1989. godine, čija su osnovna načela sadržana u Manifestu bezbedne zajednice. Ovi postulati se odnose na bezbednost kao osnovno ljudsko pravo. Danas u svetu postoji više od 360 lokalnih zajednica na svim kontinentima koje su ispunile zadate indikatore i čine Međunarodnu mrežu bezbednih zajednica. Brojni savremeni kulturološki i ekonomsko socijalni faktori ipak utiču na povećanje broja povreda i nasilja, te se zbog toga mora intenzivnije raditi na prevenciji.

Domaćin i organizator konferencije je Nacionalni centar za prevenciju povreda i promociju bezbednosti Novi Sad, patron konferencije je NjKV princeza Katarina Karađorđević, generalni pokrovitelj Pokrajinska vlada AP Vojvodine i pokrovitelj Grad Novi Sad. Partneri ovogodišnje konferencije su Evropska mreža bezbednih zajednica sa sedištem u Harštadu u Norveškoj i Međunarodni centar za sertifikaciju bezbednih zajednica iz Stokholma, Švedska.

Potpisivanjem Ugovora sa Kolaborativnim centrom Svetske zdravstvene organizacije za promociju bezbednih zajednica Grad Novi Sad je proglašen Bezbednom zajednicom, 2009. godine, što svakako ide u prilog činjenici da je Novi Sad Omladinska prestonica 2019. godine i Evropska prestonica kulture 2021. godine.