Đoković: Banja ,,Rusanda“ dobar primer unapređenja kvaliteta ponude i usluge

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, posetio je Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju ,,Rusanda“ u Melencima, i tom prilikom razgovarao sa direktorkom prof. dr Nadom Naumović. Prilikom obilaska Banje, Đoković je upoznat sa planovima za izgradnju i unapređenje velnes objekata i usluga, kao i sa postojećim zdravstvenim programom i programom za preventivnu rehabilitaciju.

Sekretar Đoković je sa čelnicima Banje razgovarao o mogućnostima saradnje i pružanja institucionalne i drugih vidova pomoći banjama na teritoriji AP Vojvodine, uz osvrt na njihov značajan udeo u turizmu s obzirom na velnes kapacitete kojima raspolažu. Sekretar je rekao da je u toku opšta analiza banja na teritoriji Pokrajine a da je banja u Melencima zbog estetike samog mesta i zbog pelioda, lekovitog blata izuzetne viskoznosti i kvaliteta koja se na tradicionalan način ekstrahuje iz jezera visokog saliniteta, jedna od reprezentativnijih u našoj zemlji. „Želimo da prepoznamo sve potencijale, sve potrebe banja i da pokušamo ne samo da učinimo boravak ljudima koji se ovde leče komfornijim, nego i da pokušamo da banje dovedemo do nivoa da one budu ekonomski samoodržive i uvedu i komercijalne programe“, rekao je Đoković izrazivši spremnost da Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam zajednički sa republičkim ministarstvima radi na pronalaženju sredstava i u zemlji i u Evropskoj uniji, kako bi se potencijal banja ostvario i kako bi one postale primer uspeha u oblasti zdravstva i zdravstvenog turizma.

Po rečima dr Naumović, vizija razvoja Banje „Rusanda“ je postizanje prestižnog nivoa poslovanja i izgradnja brenda ove banje koje će njeno ime učiniti prepoznatljivim, kako u regionu, tako i u šire, posebno u svetlu činjenice da se ona nalazi na zaštićenom području i da, kao rezervat prirode druge kategorije, povećava udeo korišćenja ,,zelene” energije.

Tretmani u ovom lečilištu su individualno prilagođeni i sprovode se po savremenim principima medicinske nauke, primenom fizikalnih procedura, radne terapije, psihološke i logopedske rehabilitacije. Pored toga, korisnicima se nude i usluge velnesa, koje obuhvataju relaksaciju, primenu lekovitog peloida, različite vrste masaža, primenu savremenih aparata u kozmetičke svrhe, različite vežbe i prilagođenu ishranu.

Veoma je značajan i podatak da je Banja ,,Rusanda“ u sistemu vaučera Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.