Разрада кључних питања у оквиру коморског система на 9. Седници Скупштине РПК Нови Сад

 

Девета по реду Седница Скупштине Регионалне привредне коморе Нови Сад, одржана је данас у просторијама Коморе. Седници су присуствовали потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, председник Привредне коморе Србије, Марко Чадеж, члан Градског већа за привреду, Милорад Радојевић, председник РПК Нови Сад, проф. др Драган Лукач и чланови Скуштине.

Кључно питање које је разматрано на данашњој Седници посвећено је доношењу одлуке о припајању регионалних привредних комора Привредној комори Србије.

Позивајући се на значај ове теме, председник Привредне коморе Србије, Марко Чадеж, је истакао да је до сада био случај да су регионалне привредне коморе функционисале засебно, имајући своје програме, активности и услуге, али да је најзначајније шта учесници у области привреде траже и шта је привреди потребно, у оквиру јединственог функционалног система. ,,Припајањем привредних комора Привредној комори Србије успоставља се један узоран систем, који ће пружати услуге и бити сервис привредницима, због којих и постојимо. У погледу правног субјективитета, смањује се број регионалних привредних комора, али уколико се ово питање посматра са аспекта функционалности, то није случај. Неопходно је уважавати потребе привредника, а уз то је потребно посаветовати се са привредом. Сам систем је унапређен у погледу сервисирања, пружања нових услуга привреди у сваком делу земље“, додао је Чадеж.

Обраћајући се присутнима, домаћин, председник РПК Нови Сад, Драган Лукач, навео је да је РПК Нови Сад испунила све услове и критеријуме неопходне за припајање Привредној комори Србије. ,,Од јануара 2017. године, Регионална привредна комора Нови Сад ће бити у саставу привредне коморе Србије. РПК Нови Сад има дугу традицију успешног пословања. Основана од стране Покрајинског извршног већа, постоји од 1975. године. С обзиром да се осим промене статуса у оквиру Коморе Нови Сад ништа друго суштински не мења, наставиће се са обављањем законске улоге, која је неопходна да привредници што успешније функционишу“, рекао је Лукач.

Да Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за привреду и туризам подржавају разматрање данашње кључне теме, потврдио је потпредседник Иван Ђоковић, рекавши да тај процес представља неопходност и логичан след догађаја, а само успостављање новог система јесте део модерних тековина правног поретка развијених земаља у ЕУ, којима се тежи. ,,Значајна је чињеница што су Покрајинска влада и Секретаријат успоставили квалитетне односе са Привредном комором Србије и регионалним привредним коморама у АП Војводини, при чему су успостављени редовни састанци где би оперативно решавали проблеме са којима се привредници сусрећу. Поред тога, циљ Секретаријата је да се укључе коморе и обједине њихови ставови у оквиру конципирања програма, мера и подстицаја у домену предузетништва“, рекао је Ђоковић, додавши да јединство коморског система може допринети остварењу циљева, тачније да се јединствено искаже став привреде и достигне оно чему привредници теже.