Одржана 3. Седница Покрајинског социјално – економског савета

Покрајински социјално-економски савет ће, под покрoвитељством Покрајинске владе, а на иницијативу Уније послодаваца Војводине, организовати Конференцију под називом ,,За развој привреде – окупљање око пројеката“, са циљем да учесници  изнесу своје предлоге и очекивања у вези са стварањем што повољнијих услова за развој привреде и за побољшање материјалног и социјалног положаја свих грађана. Организациони одбор је утврдио 16. децембар за датум одржавања Конференције је на Новосадском сајму.

Чланови ПСЕС-а су разматрали очекивања Уније послодаваца Војводине од Покрајинске владе са циљем унапређења привредног амбијента, при чему Унија истиче да је даља афирмација трипартитног социјалног дијалога од општег интереса за привреду. Унија предлаже и оснивање Инвестиционе банке (Банке за обнову и развој) за кредитирање инвестиционих активности привреде под повољним условима што је значајно са аспекта потребе реиндустријализације домаће привреде, и Специјализоване пољопривредне банке за потребе агропривреде.

Савез самосталних синдиката Војводине је представио свој материјал под називом „За развој привреде уз радну и социјалну сигурност“ у ком указују на чињеницу да основни макроекономски подаци показују да су крајем прошле и током 2016. године услови за привредни раст у Србији у појединим сегментима побољшани. Савез наводи да је неопходно доследно примењивати постојеће радно законодавство уз интензивнији инспекцијски надзор у свим сегментима рада, потом да је потребна обнова процеса колективног преговарања  на свим нивоима,  подстицање мирног решавања колективних спорова, уз учешће свих социјалних партнера, сузбијање злоупотребе атипичних облика рада и успостављање равноправног партенрског односа у уређивању закона и прописа, посебно у области радног права и социјалне заштите.

Покрајински одбор УГС „Независност“, у свом званичном саопштењу, истиче да је неопходан повраћај на износ плата и пензија од 10 одсто колико је износило умањење свим запосленима у јавном сектору. Најављеним повећањем зарада дискриминишу се запослени у комуналним делатностима и у предузећима у државном власништву, којима су зараде умањене у 2014. години, а сада би били изузети из најављеног повећања. ПО УГС ,,Независност“ наводи и да су прописи којима су умањене зараде у јавном сектору супротни Уставу РС, јер су њима умањена већ стечена права садашљих и бивших радника.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, је истакао да је Савет донео заједнички закључак на основу прикупљених материјала, да је неопходно сачинити документ о очекивањима од Покрајинске владе у 2017. години. Он је става да је потребно дати подстицај за јачање капацитета социјалних-савета локалних самоуправа, утицати на локалне самоуправе да се осмеле на повећање подстицаја за ново и самозапошљавање, као и за отварање пословних инкубатора у градовима и већим општинама. Поред тога, потребно је отворити дијалог на локалном нивоу у погледу остваривања културних и социјалних права радника и поспешивања корпоративне одговорности великих компанија, како би се извукла додатна вредност из њиховог опсежног пословања. Напослетку је истакао потребу за подизањем свести о економском патриотизму, при чему се протежирају домаћи мали привредници и произвођачи како би постали конкурентнији на тржишту.