17. maj 2021. – Javna nabavka usluga – Pregled opreme za rad i sredstva rada, pregled elektro i gasnih instalacija sa kotlovima, gromobranskih instalacija, pregled i tehnička kontrola lifotva i platformi za podizanje osoba sa invaliditetom JN 2.2.18/2021

ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA