17. мај 2021. – Јавна набавка услуга – Преглед опреме за рад и средства рада, преглед електро и гасних инсталација са котловима, громобранских инсталација, преглед и техничка контрола лифотва и платформи за подизање особа са инвалидитетом ЈН 2.2.18/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА