1. април 2021. – Јавна набавка услуга – Промоција привредних и туристичких потенцијала АП Војводине у специјализованом штампаном медију 2.2.40/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ