Стручни скуп о развоју конкурентности привреде као вид подршке предузетништву, кластерима и инкубаторима у Србији

 

Стручни скуп под називом ,,Подршка малим и средњим предузећима, кластерима и инкубаторима у функцији развоја конкурентности привреде“, одржан је данас у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам уз подршку Мађарске националне трговинске куће. Скуп је реализован и уз подршку представника локалних самоуправа, привреде, коморског система, развојних агенција, кластер организација, пословних инкубатора и фондова, уз свесрдно учешће представника Министарства привреде Мађарске – Одсека за развој кластера, као и представника привреде Мађарске.

Скуп се организује са циљем идентификовања кључних проблема и дефинисања основних праваца развоја конкурентности привреде, дефинисања мера подршке привреди и предузетништву у наредном буџетском периоду, дефинисања конкретних производа намењених предузећима у кластерима и инкубаторима од стране банака, осигуравајућих кућа, развоја пројектних идеја са представницима 5 кластера из Мађарске, као и већег ангажовања студената у процесним и пројектним активностима предузећа, кластера и инкубатора.

Отварајући конференцију, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор истакао је велики значај данашње теме као вида подршке удруживању предузећа, размени знања и њиховом напретку, наглашавајући велику улогу учесника из Мађарске који су, према његовим речима, много даље одмакли по питању пословних инкубатора и кластерског удруживања.

„Када говоримо о подршци малим и средњим предузећима, она може бити финансијска и инструментална. Финансијска подршка је наравно неопходна и треба да се креће у реалним буџетским оквирима, али је инструментална подршка кључна јер ствара амбијент за повезивање малих и средњих предузећа, а стварање таквог амбијента је свакако један од циљева Покрајинског секретаријата за привреду и целе покрајинске администрације“, истакао је председник Пастор. Говорећи о кластерима, председник покрајинског парламента је рекао да њих у Војводини има више десетина, али да највећи број њих постоји само „папиролошки“, да постоје правни оквири који нису попуњени реалним садржајем и указао на неопходност оживљавања и пружања подршке оваквом виду удруживања.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истиче да је развој конкурентности привреде дуготрајан процес и захтева значајно ангажовање младих, стручних људи који би, уз подршку искусних привредника и стручњака из различитих области, морали да буду покретачка снага наше привреде.

,,Императив за конципирање адекватних мера подстицаја и добре политике која би требало да резултира новим привредним квалитетом је комуникација између доносиоца одлука, привреде и науке. Трудићемо се да увек препознамо и ослушнемо захтеве оних ка којима ћемо усмеравати подршку. Кластери и инкубатори су сигурно стратешко средство које омогућује да се у условима баријера које доноси конкурентност подигне и капацитет малих и микро предузећа“ рекао је Ђоковић, указавши да је неопходно подићи менаџерске и административне капацитете кластера и инкубатора, те да је оно што је билансно индиферентно и није приказано у статистикама јесте људски квалитет.

Потпредседник Ђоковић је истакао да средња и велика предузећа јесу пословни гиганти који добро послују и имају развијена тржишта, те којима подстрек покрајинске администрације и није толико значајан, колико то јесу конструктивне промене на нивоу републичких прописа. Он је додао да је ове године основан и Савет за развој конкурентности, установљен при Секретаријату, чији су чланови стручњаци из области привреде и науке, а чији рад доприноси формирању иновативних програмских активности, као и унапређењу стручних и искуствених капацитета Секретаријата. Циљ Савета јесте развијање ефикасног ,,троструког хеликса“, тачније повезивања привреде, научно-истраживачких институција и представника власти, као доносиоца одлука како би се унапредио постојећи привредни амбијент.

Учесници скупа који су такође дали свој допринос његовој реализацији су директор Развојне агенције Србије, Жељко Сертић, председник Привредне коморе Војводине, Ратко Филиповић, председника Савета за развој конкурентности АП Војводине, проф. др Слободан Морача, регионални представник Мађарске трговачке куће у Новом Саду, Михаљ Чаки, председник Асоцијације Иновативних Кластера из Мађарске, Гал Керменди и други.