Potpredsednik Đoković: Produbiti svest o bogatstvu kojim raspolažemo i o savremenim finansijskim konstrukcijama za održivo korišćenje zaštićenih prirodnih područja

 

Na današnjoj regionalnoj konferenciji posvećenoj o biodiverzitetu, niskokarbonskom zelenom turizmu i lokalnom ekonomskom razvoju ,, EIAT 2016“, koja se održava u Novom Sadu, učesnici su izlagali i diskutovali o razvoju posebnih vidova turizma u funkciji privrednog razvoja i zaštite životne sredine. Učesnici su na konferenciji ukazivali na značaj unošenja promena i raznovrsnosti u ruralne ekonomije kroz razvoj zelenog, odnosno eko-turizma i iznalaženja rešenja za finansijsku održivost zaštićenih područja prirode, a u svetlu nove razvojne agende Ujedinjenih nacija do 2030. godine i ciljeva održivog razvoja.

Konferenciju je organizovao Centar za istraživanja i studije turizma, uz podršku i partnerstvo Pokrajinske vlade, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ, Centralne evropske inicijative (CEI), Grada Subotice i Turističkih organizacija Republike Srbije, AP Vojvodine i Republike Crne Gore.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković je izlagao u okviru panela posvećenog javno-privatnom partnerstvu i inicijativama za finansijsku održivost zaštićenih područja.

,,Vlada Republike Srbije je protekle nedelje razmotrila tekst Strategije razvoja turizma Republike Srbije i utvrdila konačnu verziju, koja bi trebalo da bude upućena na narednu sednicu Skupštine Republike Srbije. Pokrajinska vlada ima obavezu da usvoji plan i program razvoja turizma AP Vojvodine, te smo kao nadležni Sekretarijat to sebi postavili za cilj. Kroz zajednički rad i zalaganje u okviru Saveta za turizam osnovanog pri Sekretarijatu smo počeli da stvaramo obrise i konture tog strateškog dokumenta koji bi trebalo usvojiti u narednom periodu. Oslonac predstavljaju svi oni strateški pravci koje je prepoznala Republika Srbija na teritoriji Pokrajine“, istakao je Đoković.

Potpredsednik navodi da jedan od strateških pravaca jeste i održivo korišćenje resursa i prepoznavanje novih turističkih proizvoda. On naglašava da Vojvodina raspolaže prirodnim i zaštićenim dobrima, tačnije oko 134 prirodna dobra su zaštićena i stavljena u taj režim. ,,Zaštićena područja su pod upravom javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, izuzev Nacionalnog parka Fruška gora koji je u nadležnosti preduzeća čiji je osnivač Republika, odnosno Pokrajina. U domenu javno-privatnog partnerstva se postavlja pitanje kakvo je to komercijalno korišćenje prirodnih dobara i prirodnih područja u narednom periodu, koje će omogućiti ne samo da ona budu finansijski održiva, uz čuvanje prirode i zaštitu od devastacije, već i kako da se preko njih stvori nova turistička ponuda, odnosno nova materijalna vrednost. Pored ove, druga dimenzija je korporativna socijalna odgovornost svih privrednih aktera koji se nalaze u domenu područja tih prirodnih dobara“.

Đoković je stava da je u pogledu oblasti korporativne odgovornosti potrebno podizati svest lokalnih samouprava da kroz usmeravanje određenih finansijskih potencijala ka očuvanju prirodnih zaštićenih dobara, štite i kulturne, socijalne i društvene vrednosti.

,,Načelno se može reći da u pravnom smislu postoji prostor za investitore, po pitanju koncesionalnog korišćenja prirodnih dobara i kroz institucionalno javno-privatno partnerstvo, osnivanje privrednih društava, što bi dovelo do celishodnijeg upravljanja takvim resursima“, istakao je Đoković, dodavši da postoji pretpostavka da bi model javno-privatnog partnerstva u ovoj oblasti doveo do toga da se ta područja ne samo ekonomičnije koriste, već da se izdvoje i dodatna sredstva da se takva područja finansijski održe.

Pokrajinska vlada je okviru svojih strateških prioriteta svrstala razvoj turizma, kao jedan od ključnih faktora ukupnog ekonomskog razvoja. Razvoj niskokarbonskog turizma, zelenog, turizma, je upravo moguć u Vojvodini koja ima izuzetne uslove, u vidu čak 134 zaštićena područja prirode kod kojih je uočljiv visok stepen biodiverziteta.