Потпредседник Иван Ђоковић: стручним конференцијама унапредити домен конгресног туризма

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, обратио се учесницима и предавачима Конференције посвећене јавним набавкама у Републици Србији, која је ове године уприличена на Палићу. Организатор је Институт за економију и право из Београда, а концепт овог саветовања намењен је наручиоцима и понуђачима, као појединостима Закона о јавним набавкама.
Учесници ове значајне конференције су и директор Управе за јавне набавке, Предраг Јовановић, директорка буџетске инспекције Града Београда, Нада Павловић Смоловић, Милош Кнежевић са Института за економију и право и други релевантни чиниоци у овој делатности.

Потпредседник Ђоковић је истакао да значај данашњег саветовања почива на јасном истицању и дефинисању проблема у домену јавних набавки, те институционалном и организационом изналажењу мера за превазилажење истих, као и на чињеници да су овакви сусрети промоција конгресног туризма у земљи.
,,У оквиру надлежности Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, значајна је и подршка оних манифестација које су у опсегу конгресног туризма, попут данашње у организацији ИЕП-а, која окупља учеснике са републичког и покрајинског нивоа. Ово је вид индиректне подршке Секретаријата, како би се унапредио концепт конгресног туризма у читавој АП Војводини. Покренуће се теме које се баве проблемима у јавним набавкама, у домену рекреативних настава и школских излета, који оптерећују туризам како у Републици Србији, тако и у Покрајини. Значајно је указати и на наше гледање на видове превазилажења ових проблема у наредном периоду“, рекао је потпредседник Ђоковић.

Говорници са аспекта струке су учесницима преставили превасходно теме везане за примену Закона о јавним набавкама, као и праксу Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки, потом и ставове и мишљења Управе за јавне набавке. На конференцији је било речи о Одлуци Републичке комисије у поступцима јавних набавки, попут услуга физичко – техничког обезбеђења, туристичких агенција, као и хране и прехрамбених производа и медицинске опреме.