Покрајински секретаријат за привреду и туризам први пустио у оптицај сопствену мобилну мобилну апликацију – савремен приступ крајњим корисницима

,,Модернизација и дигитализација у свим сферама друштва и пословања изискују адекватне мере, приступ и одговор у времену у ком живимо, као и у периоду пред нама, а које јесте веома захтевно. Тежи се ка новим, савременијим видовима комуникације у времену које карактерише ужурбаност, недостатак истог, као и квантитет на уштрб квалитета. Људи траже бржу и ефикаснију доступност информација које су им неопходне и веома је важно пружити им брз и веродостојан одговор, јер у супротном не идемо у корак са временом“, напомиње покрајински секретар за привреду, др Ненад Иванишевић.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам настоји да унапреди своју комуникацију са крајњим корисницима, у свом домену и у оквиру сопствених капацитета, идући у корак са новим технологијама и новим перцепцијама. Како би значајније унапредио комуникацију са корисницима и заинтересованим странама, као и ефикаснију и бржу доступност података и информација у вези са радом самог Секретаријата, као и са подстицајним мерама, креирана је апликација за мобилне телефоне која обједињује бољу доступност, али и квалитет самог садржаја.

Преузимањем апликације за Android и IOS мобилне оперативне системе, са Google Play и Apple продавнице, где се може пронаћи под називом ,,Privreda i Turizam APV“, она заузима свега 27 мегабајта складишног простора, а корисник приступа најтраженијим садржајима који се иначе могу наћи и на интернет презентацији Секретаријата на spriv.vojvodina.gov.rs.

Секретаријат на овај начин пружа могућност крајњем кориснику да у сваком тренутку буде тачно информисан о свим дешавањима и раду Секретаријата за привреду, што његов рад чини пројемчивим и транспарентим свим заинтересованим лицима.

Наредне седмице, покрајински секретар Иванишевић ће представити апликацију широј јавности и том приликом истаћи њен значај и допринос који ће се мерити бољом информисаношћу јавности о дешавањима у привреди и туризму, запошљавању и телекомуникацијама у Војводини.