Одржане конференција „У сусрет проблемима запослених и тржишта рада“ и заједничка седница републичког и покрајинског социјално-економског савета

 

Нови Сад, 14. децембар 2018. – Годишња конференција Покрајинског социјално-економског савета и социјалних партнера под називом „У сусрет проблемима запослених и тржишта рада“ окупила је данас у покрајинској Скупштини представнике републичких и покрајинских органа власти, синдиката, локалних самоуправа са територије Војводине, филијала националне службе за запошљавање, регионалних развојних привредних комора и агенција, инспекција, фондова и завода, као и чланове републичког и покрајинског социјално-економског савета, са циљем да се свестрано сагледају савремени изазови тржишта рада.

Учесници конференције су разматрали проблеме привреде и запослених, посебно недостатак радне снаге на тржишту, ,,одлив“ како неквалификоване, тако и квалификоване и високообразоване радне снаге, а изведене су и оцене и предложене мере за побољшање постојећег стања.

Окупљени око ових значајних социјалних тема, присутни су данас имали прилику да сазнају све појединости о актуелним економским и социјалним показатељима у Србији и АП Војводини из угла синдиката, посматрано кроз аспект више индикатора, као и о амбијенту у коме послује домаћа привреда са аспекта послодаваца у Војводини.

Конференцију је отворио потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, и, као председавајући Покрајинског социјално-економског савета, изнео је виђења и закључке у погледу положаја запослених и изазовима тржишта рада у условима демографских промена, те закључке у погледу привредних активности.

Ђоковић истиче да се економија у последњих неколико година трансформисала у растућу економију са ниском инфлацијом, елиминисаним фискалним дефицитом, опадајућим јавним дугом, стабилним банкарским системом и опоравком тржишта рада.

Међутим, брзина раста домаће привреде је недовољна да би се сустигле земље из региона, које су чланице Европске уније. Основу за одржавање и даље убрзање привредне активности би требало да омогући наставак структурних реформи, као и повећање инвестиција и производне активности у извозно оријентисаним привредним делатностима, посебно оним које носе већу додатну вредност.

Учесници конференције су били и председник Уније послодаваца Србије, Милош Ненезић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић, председник Уједињених гранских синдиката „Независност“, проф. др Зоран Стојиљковић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Горан Милић, председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ за Војводину, Милојица Живковић, и председник Уније послодаваца Војводине, Станко Крстин.

Данас је одржана и заједничка седница Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета, а на иницијативу ПСЕС-а, на којој је, у оквиру предвиђеног дневног реда, министар финансија Републике Србије Синиша Мали представио Програм економских реформи.

Позивајући се на исход данашње заједничке седнице, Ђоковић истиче да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, као ресорни, буџетирао средства за наредну 2019. годину, намењена локалним самоуправама како би формирале локалне социјално-економске савете. У овој сфери је стање незадовољавајуће, јер у оквиру 45 локалних самоуправа на територији АП Војводине, постоји свега пет локалних савета.

,,ПСЕС у континуитету упућује своје смернице, ставове и закључке, како Влади Републике Србије, ресорним министарствима, тако и републичком СЕС-у. ПСЕС је знатно напреднији у свом раду, по начину рада и систематичности, у односу на републички, што је од изузетног значаја. Велики део сугестија које ПСЕС преко републичког Савета упућује Министарству финансија је имплементиран у програмским, економским реформама које имају за циљ да измене структуру“, рекао је Ђоковић.

На заједничкој седници је потписан и споразум о сарадњи два социјално-економска савета, којим су дефинисани даљи правци и кораци у раду за наредни, четворогодишњи, период. Стављен је и акценат на унапређење трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа. Постигнут је договор да се једном годишње одржава седница два савета, те да на сваку седницу републичког СЕС-а, буде позван представник и ПСЕС-а.