Одржана седница Савета за туризам Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

 

Нови Сад, 19. април 2017. – Друга седница Савета за туризам, основаног при Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, одржана је данас у пуном саставу. Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар, Иван Ђоковић, је са члановима Савета разматрао појединости предстојећих јавних конкурса из области туризма, а утврђене су и смернице око израде програма развоја туризма АП Војводине.

На седници је дискутовано и о изради студије балнеолошког потенцијала АП Војводине. Потпредседник Ђоковић је истакао да је управо балнеолошки потенцијал Покрајине један од кључних и неискоришћених, како туристичких тако и енергетских ресурса, тачније геотермалне минералне воде и минерална блата.

,,Неопходно је израдити студију балнеолошког потенцијала Војводине, како би сагледали воде и блата, потенцијале ваздушних бања, те да се сачини детаљна анализа и након тога студија, која ће у себи садржати елементе и за могућу економску валоризацију тих ресурса. Сама анализа би обухватала све препознате ресурсе, њихове потенцијале и податке у којој мери су конкурентни земљама у региону, те шта би се могло понудити инвеститорима. На овај начин ће се обухватити све постојеће бање, извори и све што се у наредном периоду може искористити на прави начин. Идеја је да се сачини студија на основу које се смислено, плански и стратешки могу искористити ови ресурси”, рекао је Ђоковић истакавши да је балнеолошки потенцијал највећа туристичка атракција која би могла да привуче и генерише и све друге туристичке производе, попут рураног, гастро и винског туризма.

Програм развоја туризма АП Војводине јесте кровни стратешки документ чија је основа Стратегија развоја туризма Републике Србије. Чланови Савета су разматрали концепт на основу кога ће документ бити сачињен, као и ко ће бити инволвирани релевантни чиниоци, с обзиром да ће сам програм обухватати временски период до 2025. године и за који ће бити везани сви даљи кораци у области туризма Покрајине.

Такође, помоћник покрајинског секретара, мр Сергеј Тамаш, изнео је све детаље у вези са предстојећим конкурсима Секретаријата у области туризма, који ће бити расписани у наредном периоду, како би се разматрали са члановима Савета. Предстојећи конкурси су намењени приватним предузећима, локалним самоуправама и невладином сектору за унапређење и развој туристичког потенцијала АП Војводине.