Ivan Đoković: Veliko interesovanje za nove obuke u Edukativnom centru Novi Sad i novi koncept preduzetničnih obuka

 

Novi Sad, 18. april 2017. – U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, predstavljeni su danas novi programi, tačnije nov koncept obuka koje se u tekućoj godini nude zainteresovanim polaznicima. Povodom početka novih obuka, na konferenciji za štampu prisutnima su se obratili potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković i direktor Edukativnog centra Đurađ Milanović.

Pored novih i tradicionalnih obuka, najavljen je i nov pristup preduzetništvu, te je Edukativni centar, u saradnji sa resornim Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam konceptualizovao preduzetničku obuku, gde će polaznici za vreme trodnevnog kursa spoznati osnove preduzetništva, administrativnu i pravnu regulativu, osnove knjigovodstva i računovodstva, u cilju održivog poslovanja.

O značaju ovog obrazovnog centra, jedinstvenog u regionu, kao i o potrebnim profilima na savremenom tržištu rada i u trenutnim privrednim okolnostima govorio je potpredsednik Ivan Đoković istakavši da je Sekretarijat za privredu i turizam resorno nadležan za Centar, a da su i same profesionalne prekvalifikacije i dokvalifikacije kreirane na način da obuhvate što više zanimanja za kojima postoji tražnja na tržištu rada.

,,Sekretarijat pomaže Edukativni centar u finansijskom smislu, ali i u vidu konceptualizacije zajedničkih, kombinovanih programa. Kroz ovogodišnje podsticaje za samozapošljavanje, zajedno sa Edukativnim centrom uvodimo i preduzetničke obuke. Po prvi put ove godine, kao jedan od kriterijuma za bodovanje u okviru podsticaja koje Sekretarijat raspisuje u oblasti zapošljavanja, uvažavaćemo sertifikat i postignute rezultate nakon evaluacije kojoj polaznici budu podvrgnuti na ovom tečaju, kako u Edukativnom centru, tako i u sličnim centrima i ustanovama. Takođe, jedan od ključnih motiva za dodelu subvencije biće i individualni razgovori sa svakim kandidatom, kao i mišljenje dobijeno od stručnog tima Edukativnog centra”, rekao je Đoković.

Od osnivanja, cilj Edukativnog centra jeste prevencija dugoročne nezaposlenosti, pružanje pomoći u sticanju novih znanja i veština, kao i podrška razvoju preduzetništva, te unapređenje poslovanja i poslovnih procesa uz kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica.

Obuke su namenjene prevashodno nezaposlenim licima, potom onima koji imaju posao, ali im je neophodno usavršavanje, u vidu dokvalifikacije i prekvalifikacije, osobama sa invaliditetom, kao i marginalizovanim socijalnim kategorijama na tržištu rada. Pored tradicionalnih, najavljeni su i novi tečajevi poput obuke za znakovni jezik, osnovne informatičke obuke i ,,Office 365″, te obuke za ličnog pratioca.

,,Obuke koje počinju danas su namenjene nezaposlenim licima i finansirane su od strane Pokrajinske vlade. Ovim obukama će oko 600 lica steći nova znanja i veštine, prekvalifikovati i dokvalifikovati se, a nadamo se da će na lakši način ostvariti radni angažman”, rekao je direktor Centra Đurađ Milanović, dodavši da se polaznicima nude i obuke za gerontonegovatelja, osnovni i napredni nivo engleskog i nemačkog jezika, obuke za varioce, rukovaoce građevinskim mašinama, obuke za manikir, pedikir i za frizera. U toku su obuke za kuvare, krojače i šivače.