Мирослав Васин о јачању веза студентских организација и Покрајинске владе на студентској конференцији на Андревљу

 

Свечана сала ,,Атријум“ Центра за привредно-технолошки развој ЦЕПТОР на Андревљу, овог викенда окупља све релевантне студентске организације, удружења и студентска гласила, како би учествовали на конференцији под називом ,,Подизање капацитета студентских удружења и студентских гласила на нивоу УНС и АПВ“.

Организатори трибине – Студентска унија Србије, Унија студентских организација Универзитета у Новом Саду, Савезом студената УНС, у сарадњи са Удружењем доктораната, истичу да је циљ конференције, која је само један у низу скупова студената Универзитета у Новом Саду, превасходно подизање капацитета синдикалних и струковних студентских организација и студентских гласила, зарад постизања самоодрживог и функционалног студентског активизма на нивоу Универзитета и АП Војводине. Институционалну подршку стидентским организацијама свесрдно је пружила Покрајинска влада.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин истакао је да су скупови који повезују студенте и на којима се дискутује о њиховим правима и активизму веома значајни, како за саме студентске организације, тако и за читаво друштво, јер су високообразовани млади катализатор друштвених процеса и креатори друштвених вредности.

,,Данас имамо прилику да на конференцији разговарамо са представницима студентских удружења и гласила о томе какав је њихов положај, на који начин је током година функционисала сарадња са Покрајинском владом, те на који начин би та сарадња могла бити интензивирана. Сарадња Универзитета у Новом Саду и Покрајинске владе је изузетна, у многим областима. У погледу спровођења многих активности, Покрајинска влада се значајно ослања и на стручан кадар Универзитета, док сам Универзитет у Покрајинској влади види кључног стратешког институционалног партнера. Могло би се више учинити на мотивисању струдентског удруживања, како би студенти и пре завршетка факултета били укључени у све токове друштва, у креирању стратегија и програма на нивоу Покрајине. На овај начин би имали увид у функционисање институција система. Студентске организације би морале покушати да утичу на чланове и остале студенте како би се обезбедио радни ангажман за дипломце, како би се спречио њихов одлазак из земље“, рекао је Васин.

Васин се овом приликом осврнуо и на улогу Покрајинске владе и Секретаријата у унапређењу услова рада студентских удружења са циљем унапређења предузетничких вештина и унапређења могућности за стицање практичног знања. Он је студенте упознао са чињеницом да Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова спроводи значајне програме запошљавања, попут стручне праксе, приправништва, те да је ангажовање и путем јавних радова један од кључних видова практичне примене стечених знања и вештина.

 С тим у вези, Васин је нагласио да су циљеви којима треба тежити активно учешће студентских организација у креирању стратешких докумената и акционих планова Покрајинске владе, превасходно из области образовања и привреде, као и што боља повезаност студената са Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду, како би искористили све капацитете и неки од 48 програма обуке које тај центар спроводи.

председник Студентске уније Србије, Никола Срдић

Организатори конференције су става да се адекватном мотивацијом студенти, па чак и средњошколсци, којима тек предстоји упис на студије, могу квалитетно и продуктивно удруживати или, пак, укључити у постојеће асоцијације, како би се ојачао заједнички дух и интензивирала борба за што ефикасније остваривање права студената на универзитетима.

председник Савеза студената УНС, Иван Станић

У оквиру првог дана конференције, учесницима се обратио и покрајински секретар за науку и технолошки развој Владимир Павлов.

Првог дана конференције, учесници су се упознали са удружењима и редакцијама студентских гласила, а одржано је и неколико практичних предавања и радионица.