Miroslav Vasin o jačanju veza studentskih organizacija i Pokrajinske vlade na studentskoj konferenciji na Andrevlju

 

Svečana sala ,,Atrijum“ Centra za privredno-tehnološki razvoj CEPTOR na Andrevlju, ovog vikenda okuplja sve relevantne studentske organizacije, udruženja i studentska glasila, kako bi učestvovali na konferenciji pod nazivom ,,Podizanje kapaciteta studentskih udruženja i studentskih glasila na nivou UNS i APV“.

Organizatori tribine – Studentska unija Srbije, Unija studentskih organizacija Univerziteta u Novom Sadu, Savezom studenata UNS, u saradnji sa Udruženjem doktoranata, ističu da je cilj konferencije, koja je samo jedan u nizu skupova studenata Univerziteta u Novom Sadu, prevashodno podizanje kapaciteta sindikalnih i strukovnih studentskih organizacija i studentskih glasila, zarad postizanja samoodrživog i funkcionalnog studentskog aktivizma na nivou Univerziteta i AP Vojvodine. Institucionalnu podršku stidentskim organizacijama svesrdno je pružila Pokrajinska vlada.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin istakao je da su skupovi koji povezuju studente i na kojima se diskutuje o njihovim pravima i aktivizmu veoma značajni, kako za same studentske organizacije, tako i za čitavo društvo, jer su visokoobrazovani mladi katalizator društvenih procesa i kreatori društvenih vrednosti.

,,Danas imamo priliku da na konferenciji razgovaramo sa predstavnicima studentskih udruženja i glasila o tome kakav je njihov položaj, na koji način je tokom godina funkcionisala saradnja sa Pokrajinskom vladom, te na koji način bi ta saradnja mogla biti intenzivirana. Saradnja Univerziteta u Novom sadu i Pokrajinske vlade je izuzetna, u mnogim oblastima. U pogledu sprovođenja mnogih aktivnosti, Pokrajinska vlada se značajno oslanja i na stručan kadar Univerziteta, dok sam Univerzitet u Pokrajinskoj vladi vidi ključnog strateškog institucionalnog partnera. Moglo bi se više učiniti na motivisanju strudentskog udruživanja, kako bi studenti i pre završetka fakulteta bili uključeni u sve tokove društva, u kreiranju strategija i programa na nivou Pokrajine. Na ovaj način bi imali uvid u funkcionisanje institucija sistema. Studentske organizacije bi morale pokušati da utiču na članove i ostale studente kako bi se obezbedio radni angažman za diplomce, kako bi se sprečio njihov odlazak iz zemlje“, rekao je Vasin.

Vasin se ovom prilikom osvrnuo i na ulogu Pokrajinske vlade i Sekretarijata u unapređenju uslova rada studentskih udruženja sa ciljem unapređenja preduzetničkih veština i unapređenja mogućnosti za sticanje praktičnog znanja. On je studente upoznao sa činjenicom da Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sprovodi značajne programe zapošljavanja, poput stručne prakse, pripravništva, te da je angažovanje i putem javnih radova jedan od ključnih vidova praktične primene stečenih znanja i veština.

S tim u vezi, Vasin je naglasio da su ciljevi kojima treba težiti aktivno učešće studentskih organizacija u kreiranju strateških dokumenata i akcionih planova Pokrajinske vlade, prevashodno iz oblasti obrazovanja i privrede, kao i što bolja povezanost studenata sa Edukativnim centrom za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu, kako bi iskoristili sve kapacitete i neki od 48 programa obuke koje taj centar sprovodi.

predsednik Studentske unije Srbije, Nikola Srdić

Organizatori konferencije su stava da se adekvatnom motivacijom studenti, pa čak i srednjoškolsci, kojima tek predstoji upis na studije, mogu kvalitetno i produktivno udruživati ili, pak, uključiti u postojeće asocijacije, kako bi se ojačao zajednički duh i intenzivirala borba za što efikasnije ostvarivanje prava studenata na univerzitetima.

predsednik Saveza studenata UNS, Ivan Stanić

U okviru prvog dana konferencije, učesnicima se obratio i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov.

Prvog dana konferencije, učesnici su se upoznali sa udruženjima i redakcijama studentskih glasila, a održano je i nekoliko praktičnih predavanja i radionica.