Конференција о унапређењу политике запошљавања особа са инвалидитетом у циљу подизања свести институција, послодаваца и јавности

Уочи 3. децембра – Међународног дана особа са инвалидитетом, одржана је конференција под називом „Унапређење привредног амбијента за запошљавање, професионалну рехабилитацију и радно ангажовање особа са инвалидитетом“, у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.

Циљ скупа јесте стимулација међусекторских партнерстава, заједничког рада на испуњењу обавеза, преиспитивање односа предузетих активности и остварених резултата, као и ревидирање неодрживих модела у пракси у погледу могућности радног ангажовања маргинализованих и рањивих категорија становништва, попут особа са инвалидитетом.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области социјалних права, подстицањa запошљавања, развоја људског капитала, побољшања социјалне и економске инклузије, следи претприступне препоруке ЕУ – „Подршка економском, социјалном и територијалном развоју у циљу паметног, одрживог и инклузивног раста“, стога је организација оваквог скупа логична и одговорна одлука руководства.

,,Данашњом манифестацијом настојимо да дигнемо укупну свест послодаваца да је потребно запослити особе са инвалидитетом, подићи њихов радни капацитет и компетенције. Заједно са Покрајинском националном службом за запошљавање радимо заједно на Акционом плану запошљавања за 2017. годину, али је и Секретаријат у оквиру конкурса предвиђених за наредну годину креирао критеријуме за предузетништво и туризам, тачније да се бодује и запосленост особа са инвалидитетом у предузећима која конкуришу за средства“, истакао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић и навео да Секретаријат, прати социјалну димензију европских интеграција и ради на успостављању ефикаснијих механизама радне интеграције, позивајући послодавце на друштвено одговорно пословање и коришћење и развој људског капитала.

Заменик покрајинског секретара мр Павле Почуч је нагласио да су основни стубови подршке ресорног Секретаријата едукација, поред финансијске подршке и логистичка и саветодавна, те подизање свести јавности о значају социјалне политике и социјалног предузетништва. Почуч је овом приликом најавио формирање Савета за социјално предузетништво, Центра за социјално предузетништво АП Војводине, а могуће и кластера социјалних предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом.

Предавачи су се интерактивно позабавили проблемима младих и значају развоја радних способности особа са тешкоћама у менталном развоју, док је са аспекта високог образовања било речи о тешкоћама младих са инвалидитетом који по завршетку студија трагају за запослењем и остварењем професионалне праксе. Представљена је и активна политика запошљавања особа са инвалидитетом, као и дефинисана законска квота о партиципацији особа са инвалидитетом у свету рада.

Као једна од посебних тема издвојен је утицај и одговорност медија у стварању инклузивнијег привредног амбијента.

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, био је домаћин данашње конференције, где је уприличена и изложба радова Арт радионице Радног центра ШОСО ,,Милан Петровић“ из Новог Сада. По завршетку конференције Покрајински секретаријат је додели Захвалнице учесницима за допринос дат у реализацији овог значајног скупа.