Иван Ђоковић гост на Факултету за спорт и туризам ТИМС: Дужност је јавног сектора да се представи академској заједници

 

Нови Сад, 28. март 2017. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, гостовао је данас на Факултету за спорт и туризам ТИМС, Универзитета ,,Educons“ у Новом саду, у својству предавача на тему стратешких праваца развоја туризма у АП Војводини.

Потпредседник Ђоковић је овом приликом разговарао и са представницима Факултета за спорт и туризам, тачније са проф. др Душаном Перићем, редовним професором и деканом Факултета, проф. др Ратком Ахметовићем, редовним професором и председником Савета, и доцентом Срђаном Милошевићем.

Потпредседник Ђоковић је у интервјуу за медије истакао да је његово данашње гостовање на Факултету ТИМС реализовано на иницијативу студената који су изразили жељу да буду упознати са концептом и начином размишљања у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, у ком смеру се у области туризма креће јавна администрација, како би сопствена теоријска знања унапредили и конфигурисали на основу активности јавног сектора кроз прaктичне буџетске мере и подстицаје.

,,Ово је први у низу корака сарадње туристичке академске заједнице и Секретаријата, док је већ следећи на Катедри за туризам на Природно-математичком факултету Новосадског универзитета. Имамо обавезу и дужност да представимо младима шта би требало да буде њихово стратешко размишљање, у смислу новог бизниса или конципирања каријере у туризму. Највећи потенцијал у Војводини се огледа управо у школованим људима, у академској заједници ангажованој у туристичкој привреди. Покрајинска влада би требало да својим буџетским мерама ефикасно алоцира средства на начин да подстакне индустријску привреду и академску заједницу како би се развијао туризам у Покрајини“, рекао је Ђоковић.

Поред предавања о стратешким документима на нивоу Републике и Покрајине, нормативном оквиру и стратешким опредељењима, Ђоковић је студентима и представницима туристичке привреде образлагао моделе подстицајних програма Секретаријата, као и њихову концептуализацију и реализацију. У том смислу он наводи да ће Секретаријат подржати сваког носиоца квалитетног пословног подухвата у домену туризма, који ће задовољавати све критеријуме, уколико поседује део средстава за његову реализацију, као и ако долази из оних локалних самоуправа које су стратешки опредељене од стране Републике Србије за развој туризма. Подстицаји ће бити усмерени ка изградњи туристичке инфраструктуре, формирања туристичког бизниса и производа, а предвиђени су и нови подстицаји Секретаријата и у области запошљавања.

По окончању предавања, те дискусије са докторантима и студентима ТИМС-а, донети су заједнички закључци као и дојам да је АП Војводина, као релативно нова туристичка дестинација у Југоисточној Европи, са правом се у будућности може очекивати веће интересовање и повећану тражњу туриста из развијених земаља како Европе, тако и света. По речима доцента Срђана Милошевића, који је био и модератор предавања, сходно наведеним тенденцијама, потребно је равномерно и одговорно улагати у стратешке активности које су усмерене превасходно на очување ресурса којима Војводина располаже, уз истовремени развој аутентичних и одрживих туристичких производа.

У закључцима предавања се наводи неопходност равномерног и разноврсног унапређења туристичког смештаја, као и улагање у саобраћајну и услужну инфраструктуру. Суштина квалитетног туризма и туристичке делатности не огледа се само у природним лепотама и богатству понуде, већ и у људским ресурсима и начину поступања према госту.