Заменик мр Павле Почуч на сусрету посвећеном Закону о социјалном предузетништву

Нови Сад, 5. јун 2017. – Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, састали су се данас у просторијама Покрајинске владе са циљем разматрања праваца развоја Закона о социјалном предузетништву, како би се спровело правовремено усклађивање планираних активности.

Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, помоћник секретара за област привреде, Бранислав Бандић, са сарадницима, разговарали су о појединостима Закона о социјалном предузетништву са представницима Министартства које је уједно и предлагач  и координатор  радне групе за израду предметног Закона.

Намера Секретаријата је правовремено усклађивање  планираних  активности у оквиру израде Закона и сходно програмској активности које подразумева подршку развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација. 

Заменик Почуч је упознао представнике Министарства са активностима ресорног Секретаријата пољу унапређења социјалног предузетниства у АП Војводини, а које се огледају у афирмацији, едукацији и директној подршци социјалних предузећа која послују на њеној територији. Договорени су даљи кораци и заједничке активности које ће засигурно допринети развоју и унапређењу социјалне економије у Србији и АП Војводини.