,,Дани Војводине” у Темишвару показатељ успешно успостављене пословне сарадње АП Војводине и Жупаније Тимиш

Нови Сад, 18. мај 2017. – Дводневна манифестација „Дани Војводине“ у Темишвару, отворена јуче у просторијама Привредне коморе Жупаније Тимиш, и ове године представља место сусрета туристичких привредника из АП Војводине и Жупаније Тимиш. Манифестацију организује Туристичка организација Војводине, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, са циљем што ефикаснијег умрежавања туристичких посленика двеју земаља и промоције привредних и туристичких потенцијала АП Војводине јавности и медијима, чији је евидентан позитиван исход повећање броја румунских туриста у Војводини.

Учесници манифестације су туристичке организације локалних самоуправа из АП Војводине, као и представници Привредне коморе Војводине, винари и пружаоци услуга из области туризма. Присуство румунских туристичких агенција је пословном форуму, који је уследио након конференције за медије у просторијама Привредне коморе Жупаније Тимиш, дао на значају и омогућио војвођанским учесницима да се повежу са туристичком привредом, како Жупаније Тимиш, тако и читаве Румуније.

Учесници конференције за медије су потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, директорица Туристичке организације Војводине др Наташа Павловић, председница Привредне коморе Жупаније Тимиш Флорика Чирита, конзул Републике Србије у Темишвару Ирена Радојчић и Драгица Самарџић из Привредне коморе Војводине.

Потпредседник Ђоковић је отворио и пословни форум, одржан под покровитељством Генералног конзулата Србије у Темишвару и Привредне коморе Жупаније Тимиш, чији је циљ успостављање пословне сарадње међу учесницима и проналажење нових тржишта за њихове туристичке производе, као и стварање претпоставки за креирање заједничког регионалног производа за већа удаљена тржишта.

,,На овогодишњој манифестацији у Темишвару, организован је и пословни форум са циљем успостављања сарадње туристичких привреда, захваљујући споразуму о сарадњи између привредних комора Војводине и Тимиша. На овај начин смо подржани у намери да и даље представљамо туристичке потенцијале Војводине и успостављамо сарадњу туристичке привреде. Поред чињенице да постоји суфицит у спољно-трговинској размени са Румунијом, постоји још много простора за сарадњу, не само у погледу инвестиција, већ и у протоку роба и људи. Туристички производи Војводине нису били довољно промовисани, међутим, од када је започета реализација концепта ,,дани Војводине“ уз подршку Секретаријата, помаци су осетни, захваљујући новој пословној политици и синергији ТОВ-а и Секретаријата“, рекао је Ђоковић.

По његовим речима, посматрајући стратешко позиционирање у области туризма у региону, прво циљно тржиште Војводине јесте Град Београд са преко два милиона потенцијалних потрошача, потом остатак Србије, те Мађарска, Румунија, бивше државе СФРЈ и поједина тржишта Европске уније. У погледу приближавања туристичком тржишту НР Кине и њеним специфичним туристима, како по потрошњи, конзумирању одређених туристичких производа, тако и по приступању туристичким дестинацијама и културним садржајима, потребно је едуковати туристичке агенције и прилагодити угоститељске садржаје.

Истакавши појединости најзначајнијих туристичких понуда АП Војводине – мултиетничке, мултиконфесионалне, културолошке, историјске, гастрономске и винске понуде – др Наташа Павловић је навела и туристички значај Града Новог Сада, посебно са аспекта титула Европске престонице културе у 2021. и Омладинске престонице културе у 2019. години.

Тржиште Румуније је веома значајно за концептуализацију туристичке понуде АП Војводине, како због чињенице да је Румунија значајан спољно трговински партнер Републике Србије, тако и због податка да је број долазака туриста из Румуније у порасту, превасходно по броју остварених ноћења. Према подацима којима располаже Привредна комора Војводине, за прва три месеца 2017. године, Војводину је посетило око 15 одсто више туриста из Румуније, а остварено је око пет одсто више ноћења, у односу на исти период прошле године. ПКВ је у априлу текуће године године потписала Протокол о пословној сарадњи са Привредном комором Тимиш, а најбољи показатељ успешно успостављене сарадње је управо јучерашњи пословни форум.