Združena misija za efikasnu realizaciju projekta ,,zelena staza“ na mestu nekadašnje pruge Petrovaradin – Beočin

  

Novi Sad, 6. oktobar 2021. –  Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije, Enes Buhić, održali su danas konferenciju za medije na kojoj su predstavljene pojedinosti u vezi projekta od zajedničkog interesa.

 Reč je o izradi projektno – tehničke dokumentacije u okviru postupka realizacije projekta i implementacije projektnih aktivnosti na koridoru nekadašnje pruge Petrovaradin – Beočin, dužine 17,5 kilometara, koja je predviđena kao područje posebne namene, tačnije turistički pravac pod nazivom ,,zelena staza“.

Za ovaj pravac od 17,5 kilometara je iskazano interesovanje za pretvaranje pružne deonice u ,,zelenu stazu“ za pešake i bicikliste.

,,Danas govorimo o jednom od rezultata zajedničkog rada Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srbije. Formirana je radna grupa sa ciljem realizacije važnog projekta izgradnje zelene staze, kao opšte usvojenom pojmu, a sa ciljem da se što više razvija ciklo turizam, kao jedan od posebnih vidova turizma, kome Sekretarijat pridaje poseban značaj. Biće raspisana javna nabavka za izradu dokumentacije za ovu stazu i po završetku iste imaćemo predstavu o troškovima za izvođenje radova, a potom će se utvrditi svačiji udeo u izgradnji staze. Ovaj zajednički poduhvat jasno pokazuje da sinergija dve vlade daje odlične rezultate“, rekao je pokrajinski sekretar.

Ivanišević je dodao da će, kao sastavni deo današnje teme, u narednom periodu biti predstavljena i mobilna aplikacija namenjena biciklistima na teritoriji Fruške gore, kao rezultat mapiranja biciklističkih i pešačkih staza dužine oko 250 kilometara na teritoriji Fruške gore. 

,,Ovo jeste opsežan projekat i veoma produktivan, s obzirom da je čak i u vreme korone preko 17.000 ciklo turista bilo prisutno u našoj zemlji, a pošto se nalazimo na evropskoj ruti tri važne biciklističke staze, hoćemo da obogatimo i turističku ponudu pokrajine“, rekao je Ivanišević.

Državni sekretar, Enes Buhić, je istakao da su izdvojena sredstva za projektno – tehničku dokumentaciju ,,zelenoj stazi“, a to je ishod saradnje više ministarstava u Republičkoj vladi, te da je veoma važno da se nastavi dalje ulaganje u infrastrukturu. 

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a u okviru pomenutog projekta, posebno u domenu privrede, planira da se u narednoj godini fokusira na energetsku efikasnost, što će biti formulisano kao poseban kriterijum za privrednike koji konkurišu na sredstva, posebno za nabavku mašina i opreme. Sekretarijat će svojom programskom politikom nastojati da utiče i na unapređenje i podsticaj domaće proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine, poput proizvodnje domaćih bicikala.