Zamenik mr Pavle Počuč o podsticajima u preduzetništvu na stručnom skupu u okviru projekta ,,Kreativna zona“

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, održao je predavanje na temu ,,Programi podsticaja razvoja preduzetništva i novog zapošljavanja u AP Vojvodini”. Tematska tribina održana je u okviru trodnevnog stručnog okupljanja oko projekta ,,Kreativna zona” Udruženja ,,Interart“, sa ciljem upoznavanja nezaposlenih lica sa mogućnostima pokretanja sopstvenog biznisa i programima podsticaja za mlade nezaposlene ljude na teritoriji Vojvodine.

Akcenat predavalja mr Počuča stavljen je na sveukupne modele zapošljavanja i programske linije podsticaja od strane Pokrajinske vlade i resornog Sekretarijata. 

Ovom prilikom je predstavljen akcioni plan aktivne politike zapošljavanja, kao i konkretne mere koje sprovodi Sekretarijat kao celishodnu podršku nezaposlenim licima kao i onima koji žele da unaprede svoje poslovanje.

U interaktivnoj komunikaciji, prisutnima su date smernice i preporuke kako da pokrenu sopstveni biznis i koje vrste podrške imaju na raspolaganju, poput edukacija, subvencije, kreditne linije, i slično.