USAID i Forum mladih sa invalititetom udružuju snage sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam u osnaživanju položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Forum mladih sa invaliditetom, potpisali su danas Memorandum o saradnji, kako bi ozvaničili međusobnu podršku na projektu pod nazivom „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ova saradnja će poboljšati u mnogome poboljšati status osoba sa invaliditetom na tržištu rada, podsticati jednakost u praksi zapošljavanja i pomoći u poboljšanju konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada kroz različite stručne obuke.

Memorandum su potpisali pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom, Jovana Krivokuća-Milovanović, u prisustvu kolega, saradnika i brojnih medija.

Sekretar Ivanišević je istakao da je sada pravi trenutak za uspostavljanje saradnje na ovom polju, jer se upravo sprovodi izbor izvođača obuke u informatičkom programu zapošljavanja, odnosno prekvalifikacije i dokvalifikacije u oblasti IT industrije, podsetivši da se preko 20 miliona dinara u sektoru zapošljavanja izdvaja za ovu namenu.

,,U ovom momentu govorimo o istorijski niskoj nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine, ali i određenim prostorima gde postoji velika potreba za zaposlenima. Jedan od tih prostora jeste IT industrija, i mi govorimo o naprednim obukama u ovoj industriji. Hoćemo da značajan deo osoba sa invaliditetom prepoznamo i kroz ove obuke, kako bi pronašli svoje mesto na tržištu rada. Ovim pristupom projektu hoćemo da prevaziđemo činjenice da postoje poteškoće prilikom zaposlenja OSI, a posebno OSI bez odgovarajuće kvalifikacije“, rekao je Ivanišević, dodavši da će za potrebe projekta staviti na raspolaganje određena mesta u programu prekvalifikacija i dokvalifikacija u programskim merama za zapošljavanje koje sprovodi Sekretarijat, a koje će, u ovoj godini, obuhvatiti preko 100 lica.

Ivanišević je najavio da će u toku juna 2023. godine, biti raspisana dva nova konkursa, odnosno prvi u iznosu od 15 miliona dinara namenjen podršci licima koja žele da osnuju svoje firme, tačnije da svi mlađi od 35 godina osnuju svoju firmu i bave se preduzetništvom, i drugi konkurs u vrednosti od 25 miliona dinara radnog naziva ,,Dostupnost za sve“, kojim će Sekretarijat nastojati da privredni subjekti konkurišu za uklanjanje svih barijera za pristup osobama sa invaliditetom.

,,To neće biti samo uklanjanje arhitektonskih barijera, već uvođenje znakovnog jezika, uvođenje izmena i na veb sajtovima, hoćemo da nemamo dve stepenice na ulazu u prodavnicu i da svaki toalet u kafićima i restoranima bude osposobljen da u njega uđu i osobe u invalidskim kolicima. Sve što radimo korespondira sa ciljevima ovog projekta“, dodao je Ivanišević.

„Forum mladih sa invaliditetom će u saradnji sa Karitasom Srbije osnovati Centre za karijerno vođenje i savetovanje osoba sa invaliditetom u Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici, gde će im biti ponuđeni besplatni programi obuke i prekvalifikacije, dok će poslodavci dobiti smernice za kako da prilagode svoja radna mesta i radne zadatke zaposlenima sa invaliditetom. Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam radićemo na povećanju broja osoba sa invaliditetom koji su zaposleni u privatnom sektoru u Vojvodini“, izjavila je Jovana Krivokuća – Milovanović.

Projekat „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje ga Forum mladih sa invaliditetom, zajedno sa partnerima Fondacijom Ana i Vlade Divac, Karitasom Srbije, Smart Kolektivom i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Projekat će se realizovati na nacionalnom nivou sa fokusom na Novi Sad, Suboticu, Zrenjanin, kao i Beograd, Niš i Valjevo.

Prisutnima se obratila i menadžerka programa u USAID Srbija, Jelena Avramović.