Unapređenje saradnje sa Regionalnom agencijom za društveno – ekonomski razvoj ,,Banat“: O predstojećim zajedničkim projektima u okviru resora Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Novi Sad, 29. januar 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, razgovratao je danas sa predstavnicima Regionalne agencije za društveno – ekonomski razvoj ,,Banat“, pri čemu je dogovoreno intenzivnije učešće na nekoliko zajedničkih projekata Agencije i Sekretarijata.

Prilikom susreta dogovorena ja priprema sporazuma o saradnji koji bi se, pre svega, odnosio na četiri projekta koji bi bili realizovani u domenu rada Sekretarijata za privredu i turizam, od kojih prvi jeste ,,TANGRAM“ projekat iz Programa „ADRION“ koji finansira Evropska unija, a odnosi se na unapređenje turističkih potencijala Fruške gore.

U pogledu oblasti turizma, razgovaralo se o pružanju podrške nastavku programa „ADRIO NET“. Ovaj Program podrazumeva promociju autentičnih sela  u  Evropi, za koji je u prvoj fazi već pripremljen materijal o selu Belom Blatu, Grad Zrenjanin.

Na današnjem sastanku je bilo reči i o zajedničkom radu na promociji cikloturizma i unapređenju infrastrukture za bicikliste kroz nastavak programa „EURO VELO“ Regionalnog centra cikloturizma u Srpskoj Crnji, Opština Nova Crnja, u saradnji sa partnerima iz Rumunije.

Na temu zapošljavanja dogovorena je saradnja na programu pod nazivom „Zapošljavanje na teritoriji srpsko-rumunskog Banata“ koji podrazumava mapiranje privrednih subjekata sa obe strane granice, a na osnovu potreba za zapošljavanjem i izrade akcionog plana koji bi bliže odredio mogućnosti lakšeg angažovanja radnika u dve države.

Jedan od glavnih ciljeva RPC Banat jeste unapređenje potencijala mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika u obavljanju privredne delatnosti i stimulisanju iste kroz realizaciju godišnjih operativnih planova Sektora za razvoj privrede, sa opštim ciljem da se ojača ukupna privredna aktivnost u Banatu.