Tematska konferencija o turističkim i privrednim potencijalima Podgrađa Petrovaradinske tvrđave u okviru Festivala uličnih svirača

Novi Sad, 2. septembar 2017. – Tematska konferencija o turističkim i privrednim potencijalima Podgrađa Petrovaradinske tvrđave pod nazivom ,,Saobraćaj u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave – Od lokalnog ka regionalnom“, održana je danas u okviru Festivala uličnih svirača Gradić fest, u organizaciji Udruženja građana ,,Suburbium“.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, učestvovao je na konferenciji i tom prilikom govorio o Podgrađu kao značajnom turističkom resusrsu.

Potpredsednik Đoković je istakao da je sam Festival uličnih svirača jedan od najznačajnihih u našoj zemlji i veoma važan za Grad Novi Sad, dajući novi kvalitet i sadržaj samom Podgrađu.
,,Današnja konferencija se logički nadovezuje na Festival uličnih svirača, posebno što kroz stručnu diskusiju možemo da dođemo do zaključka da, kada se steknu administrativni i tehnički uslovi, može doći do zatvaranja saobraćaja u Podgrađu, što može dati novi zamah, ne samo u domenu turizma, već kulture, kao i kvalitetu življenja građana Novog Sada“, rekao je ovom prilikom Đoković, izrazivši nadu da će organizatori i učesnici nakon konferencije uputiti ideju, odnosno skraćenu deklaraciju, ka pokrajini i gradu, sa posebnim akcentom na oblikovanje Podgrađa u svojevrstan turistički prostor.

Podgrađe ili Gradić, odredište poznato kao stari deo Petrovaradina, predstavlja ambijentalnu celinu koja se harmonično nastavlja na Petrovaradinsku tvrđavu, čineći jedinstenu panoramsku celinu na desnoj obali Dunava. Najznačajnije turističke atrakcije Podgrađa u zajedničkom kontekstu uobličavaju raritetnu prostornu celinu ovog podneblja na teritoriji Srbije, odnosno izuzetan kulturni i turistički resurs, sa istorijskim značajem.

Saobraćaj kao tema se u kontekstu Podgrađa na današnjoj konferenciji obrađivao shodno činjenici da Gornji i Donji grad Petrovaradinske tvrđave predstavljaju jedinstvenu graditeljsku celinu, kroz koju su prolazili evropski i nacionalno značajni putni, železnički i vodeni koridori i trase biciklističkih i pešačkih staza. Ipak, trenutno stanje govori da intenzivni tranzitni drumski saobraćaj statički, funkcionalno i ekološki ugrožava istorijske objekte, život njegovih stanovnika, umanjuje ambijentalnu vrednost ove značajne prostorne celine i njeno pretvaranje u „pozornicu na otvorenom“.

,,Prvi korak je preduzet, izvojena su republička sredstva za revitalizaciju fasada u Podgrađu. Pokrajinska vlada i Sekretarijat za privredu i turizam su prepoznali značaj Podgrađa, Tvrđave i izgradnje turističke celine koja bi trebalo da donese novi finansijski kvalitet, ali i kulturni i turistički. To je nužnost, jer Novi Sad, kao evropska prestonica kulture,  bi trebalo da bude utemeljen upravo na ovom lokalitetu i kulturnom miljeu koje stvara ovo okruženje i ljudi koji ga čine“, dodao je potpredsednik Đoković, dodavši da pored očuvanja kulturnog nasleđa i njegovo adekvatno predstavljanje domaćoj i stranoj javnosti, potrebno je uvesti sadržaje koji Podgrađe neće infrastrukturno i reputaciono ugroziti, a opet doneti prihode privredi, gradu, Pokrajini i Republici.

Učesnici konferencije bili su predstavnici Gradske uprave za saobraćaj i puteve, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Garnizona Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu, istoričari umetnosti, i drugi.