Susret pokrajinskog sekretara za privredu dr Ivaniševića sa predstavnicima Evropskog klastera Alpe Adria Pannonia

  

Novi Sad, 16. jun 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, sastao se danas sa predstavnicima Evropskog klastera Alpe Adria Pannonia (EUROPEAN CLUSTER ALPE ADRIA PANNONIA NOVI SAD) i razgovarao o međunarodnim prekograničnim projektima koje Klaster realizuje, koje planira da realizuje uz podršku Sekretarijata i drugih relavantnih institucija, kao i o predstojećim konferencijama i posetama partnerima na projektima. Projekti su usmereni na oblast turizma, prevashodno na eko, gastro i eko agro turizam, kao i na vinski turizam, uz međuregionalnu saradnju u okviru više interensih sfera.

Učesnici susreta bili su pomoćnik pokrajinskog sekretara za oblast turizma, Milan Jarić, predsednik skupštine Klastera Bio Adria Alpe Pannonia, Dražen Deranja, i predsednik Upravnog odbora Evropskog klastera Alpe Adria Pannonia, Jasna Čordaš.

Na osnovu inicijative Privredne komore Sombor i NVO Bio Adria Alpe Pannonia Sremska Kamenica, uz podršku Pokrajinske vlade, a posebno uz podršku Pokrajnskog sekretarijata za privredu i turizam, 2014. godine osnovan je evropski Klaster sa 87 članica prisutnih na Osnivačkoj Skupštini. Danas ovaj Klaster broji 100 članica iz 10 zemalja.

Učesnici današnjeg susreta su razgovarali i o razvoju i unapređenju vida turizma koji je usmeren na očuvanje i valorizaciju kulturno-istorijske baštine, folklora, kao i bogatstva različitosti Vojvodine kao regije i njenih mikrolokacija, posebno sa aspekta multukulturalnosti, multietničnosti i multikonfesionalnosti, koja uključuje i verski turizam.

Pokrajinski sekretar Ivanišević je istakao da je od izuzetne važnosti uključenje Sekretarijata sa svojim kapacitetima i resorima u aktivnosti u okviru međunarodnih projekata ovog Klastera, te da je neophodno zajednički delovati na unapređenju turizma u Vojvodini, najavivši podršku u daljem radu i aktivitetu Klastera, kao i posete partnerima u Republici Hrvatskoj.