Sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem o kapitalnim infrastrukturnim projektima u oblasti ciklo i pristupačnog turizma

  

Novi Sad, 28. oktobar 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, razgovarao je danas sa direktorom Regionalne razvojne agencije Srem, Milanom Mirićem, o predstojećim i aktuelnim kapitalnim, infratrukturnim projektima u oblasti turizma od strateškog značaja za AP Vojvodinu. Fokus susreta je svakako oblast turizma, jedan od ključnih resora Sekretarijata, u okviru koga mere podrške koje pruža Sekretarijat ciljano obuhvataju većinu vidova turizma, sa posebnim akcentom na one manje zastupljene, poput današnje teme.

Naime, pored planova i projekata koji su predviđeni u narednom periodu, danas se razgovaralo o unapređenju postojećeg stanja i podizanju nivoa zastupljenosti, kao i svesti građana i turističkih poslenika u pogledu tzv. pristupačnog turizma, odnosno turističke infrastrukture namenjene i osobama sa invaliditetom.

Prema podacima kojima raspolaže RRA Srem, oko 140 miliona OSI na veropskom tlu, tačnije osoba sa posebnim potrebama za koje najčešće sam prostor i okruženje nisu adekvatno izgrađeni, odnosno prilagođeni. Ova oblast je veoma zastupljena u okviru prekograničnih projekata, te se i samo sprovođenje ovog i sličnih projekata može vršiti putem IPA fondova za prekograničnu saradnju. 

Sastanku su prisustvovali i zamenik pokrajinskog sekretara, Palimir Tot, i podsekretar, Slavoljub Arsenijević.

Danas je i nastavljena kontinuirana saradnja sa RRA srem koja je spona javnog, privatnog i civilnog sektora u izgradnji strategijskih partnerstava kroz pripremu i sprovođenje projekata koji doprinose podizanju životnog standarda na području regiona Srem i ujednačeniji regionalni razvoj kako u Sremu, tako i na teritoriji AP Vojvodine i Republike Srbije u celini.

Regionalna razvojna agencija Srem je 7 februara 2012 godine, zvanično dobila akreditaciju za obavljanje poslova od značaja za ravnomerni regionalni razvoj na teritoriji Sremskog okruga od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj.